Hvilke organisasjoner fra hvilke land kan søke?

Kvalifiserte land

Organisasjoner fra ressursrike utviklingsland kan tas opp i programmet. Hvilke land vi aksepterer søknader fra avhenger av hvilken region vi til enhver tid arbeider med.

Kvalifiserte organisasjoner og deltakere

Programmet er for sivilsamfunnsorganisasjoner som arbeider for åpenhet og ansvarlighet i utvinningsindustrien i sitt land. I begrepet “sivilsamfunnsorganisasjoner” inkluderer vi både frivillige organisasjoner, fagforeninger og media, for å sikre erfaringsdeling på tvers av grupper som ofte ikke møtes for å lære sammen på den måten vi tilbyr i dette programmet.

Hver enkelt deltaker må representere og ha støtte fra en organisasjon, og må ha middels / avansert kunnskap om utvinningsindustrien, så vel som et reelt engasjement og erfaring fra relevant politisk påvirkningsarbeid.

Deltakeren forventes å ha en tilknytning til organisasjonen gjennom hele programperioden, og en intensjonsavtale som skal undertegnes av begge parter før programstart utgjør grunnlaget for deltakelsen. Organisasjonen vil ikke kunne erstatte deltakeren med en annen i løpet av programperioden.

For å sikre en god kjønnsbalanse i programmet oppfordrer vi spesielt til å nominere kvinnelige søkere.