Video fra seminaret "Kvinner, korrupsjon og kapitalflukt", Utviklingshuset 22. september

Innledende innlegg:

Korrupsjon i domstolene og kvinners rettssikkerhet i Guatemala.
Jennifer Bravo, advokat, Mujeres Transformando El Mundo (MTM), Guatemala

Politisk korrupsjon og dens konsekvenser for kvinner
Gro Skaaren-­Fystro, spesialrådgiver, Transparency International Norge

Er korrupsjon og kapitalflukt i utvinningsindustrien viktig å vite om for folk som arbeider med kvinners rettigheter?
Mona Thowsen, Publish What You Pay Norge

Menneskerettslige forpliktelser for å bekjempe korrupsjon og kapitalflukt. Hva finnes av virkemidler, og hva trenger vi?
Magdalena Sepúlveda Carmona, FNs spesialrapportør på ekstrem fattigdom og menneskerettigheter

 

Paneldiskusjon:
Trenger vi en ny konvensjon?

Ordstyrer: Ida Irene Bergstrøm, journalist i det feministiske tidsskriftet Fett.

Undersøkelse om konvensjon for åpenhet

Har du tanker om hvor vidt Norge bør arbeide med en konvensjon for åpenhet i økonomiske spørsmål og mot lukkede strukturer (skatteparadis)? Vi er interessert i dine synspunkter, og blir takknemlige om du tar deg tid til å svare på en undersøkelse.

Spørreskjema om konvensjon

 

Seminaret ble arrangert i samarbeid mellom JURK og Publish What You Pay Norge.
Videoene er produsert av Anders Bjørkheim og finansiert av UDs Dialogprosjekt