Vil han innfri i 2013?

2013 er året hvor vi får se om Norge våger å gå foran og lovfeste utvidet land-for-land-rapportering. Vi håper finansminister Sigbjørn Johnsen innfrir forventningene.

Finansminister Sigbjørn Johnsen har lovet at Norge skal innføre land-for-land-rapportering fra og med 1.1.2014.

Vi håper finansministeren følger PWYP Norges forslag og innfører den varianten som kalles utvidet land-for-land-rapportering Grunnen til at vi snakker om "_utvidet_ land-for-land-rapportering":, fremfor å bare snakke om land-for-land-rapportering, er at det finnes flere varianter av land-for-land-rapportering. Hovedpoenget med land-for-land-rapportering er at selskaper i petroleums- og gruveindustrien skal måtte rapportere hvor mye de betaler i skatt og andre avgifter til myndighetene i hvert enkelt land de operer i.

Den land-for-land-rapporteringen som er innført gjennom Dodd-Frank-lovgivningen i USA og rapporteringen som nå vurderes innført i EU setter imidlertid ikke disse tallene inn i en kontekst, og dermed får man ikke vite hvilke inntekter og utgifter selskapene har hatt før de betaler skatter og avgifter til myndighetene i hvert enkelt land de opererer i.

Vi mener det er den utvidede modellen som PWYP Norge har utviklet som gir den mest relevante informasjonen. Den setter skattetallene fra selskapene inn i en kontekst og er utviklet i tråd med hvordan selskapene allerede konsoliderer sine regnskap. Derfor er forslaget enkelt gjennomførbart, tilnærmet kostnadsfritt og vil gi den samme informasjon til alle brukere av finansiell informasjon. Så langt har vi ikke fått noen svar fra Finansdepartementet på om de ønsker å innføre utvidet land-for-land-rapportering, men statssekretær Roger Schjerva bekreftet at Norge ville innføre land-for-land-rapportering innen 1.1.2014, uavhengig av om EU har gjort det det samme på dette tidspunktet. Vi håper og tror finansministeren tar ansvar og innfører utvidet land-for-land-rapportering en gang for alle.

Fakta om utvidet land for land rapportering

 Utvidet land-for-land-rapportering går ut på at utvinningsselskaper på årlig basis må rapportere nøkkelinformasjon fra hvert enkelt land de opererer i. Det gjelder blant annet hvor mye de betaler til andre lands myndigheter i skatt og andre avgifter, hvor mye ressurser de tar ut, hvor mye som er igjen etter ressursuttaket, hvor mye profitt selskapene har før skatt, hvordan den økonomiske gevinsten har blitt flyttet på før skatt og hva slags kostnader som er påløpt, hvilke salg selskapet har gjort innad i og utenfor eget selskap og prisen på hvert enkelt salg og hvilke eiendeler selskapet har. "Les vår kortversjon av utvidet land-for-land-rapportering her" "Les hele forslaget her"