- Vis fram regnskapsbøkene

Under lanseringen av "en ny rapport" som grundig evaluerer "Olje for utvikling (OfU)" i Norads auditorium 31. januar trakk utviklingsminister Heikki Holmås fram et tydelig eksempel på hvorfor vi bør kreve mer åpenhet av både selskaper og myndigheter.

Holmås trakk fram "Afrikas første kvinnelige dollarmilliardær, Isabel dos Santos", og påpekte at det at hun er kvinnelig ikke trenger å være et tegn på at likestilling er på vei inn i afrikansk næringsliv. Isabel dos Santos er nemlig datteren til Angolas president José Eduardo dos Santos. - Isabel dos Santos bør vise fram regnskapsbøkene, slik at vi kan vite hvor pengene kommer fra, konstaterte bistandsministeren.

José Eduardo dos Santos har vært president i Angola siden 1979. Hans korrupte vanstyre av Angola var bakteppet for "opprettelsen av PWYP-nettverket i 2002", som krevde åpenhet om hvor pengestrømmene hadde tatt veien.

Handler om mer enn teknisk forvaltning av naturressurser

Heikki Holmås understreket at tilgang til naturressursene handler om mer enn forvaltning av naturressurser på en teknisk måte. En helhetlig og langsiktig forvaltning handler om rettferdig fordeling. Rettferdig fordeling er ikke et teknisk spørsmål, men et politisk spørsmål. Norsk bistand skal ikke bygge korrupte ledere og uryddige regimer. Hvis inntektene skal komme folk til gode må vi kreve større åpenhet. PWYP Norge støtter utviklingsminister Heikki Holmås i dette. I en kronikk i LO-aktuelt spurte PWYP Norge "hvordan har de rike blitt så rike?" og foreslo "et enkelt tiltak" som kan gjøre stor forskjell.

Presenterte evalueringsrapporten 

Arne Disch har ledet evalueringsteamet i Scanteam, som ble hyret inn av Norad for å skrive rapporten med navnet "Facing the Resource Curse: Norway’s Oil for Development Program".

Disch var også den som presenterte rapporten under lanseringen i Norads auditorium. Disch gikk gjennom flere aspekter ved OfU som ble opprettet i 2005 for å hjelpe utviklingsland med forvaltningen av sine petroleumsressurser, og gikk gjennom noen av sine konklusjoner og anbefalinger.

Kontroll over kapitalstrømmene

 Mona Thowsen fra PWYP Norge påpekte på seminaret at det er helt essensielt med tanke på sikre at et land nyter godt av sine naturressurser er å få oversikt og kontroll over hvilke naturressurser som tas ut og hvor pengene fra disse naturressursene havner. Disch nevnte på sin side de fire store revisjonsfirmaene, som med sine 650.000 ansatte ofte er med og tilrettelegger for såkalt skatteplanlegging for utvinningsindustrien som betaler minimalt med skatt i de fleste utviklingsland, samt bankene som holder pengene skjult i skatteparadiser.

Det er ikke småkorrupte mellommenn som står og stikker penger i lomma – det er de store etablerte banker som er med på dette, sa Disch. Han etterlot ikke noen tvil om at det er mektige aktører som gjerne vil skjule pengestrømmene, og at det ikke er noen enkel oppgave å kjempe mot disse interessene. 

Publish What You Pay i Nigeria har to ansatte på kontoret sitt. Like over på andre siden av veien finner man oljeselskapet Chevron som har 3.000 ansatte – og da teller man ikke en gang med de som er ansatt ute i felt.

 

Foto: Utenriksdepartementet