West Africa boom for Norwegian Companies

image
Det er enorm olje- og gassaktivitet i Vest-Afrika, regionen som leverer over 10% av verdens olje. Det er fremdeles store oljereserver på havbunnen og minst 34 norske selskaper har kastet seg inn i kampen om det svarte gullet.

Norwatch-rapporten “Norsk olje- og gassindustri i Vest-Afrika” gir en oversikt over norske selskaper som har fått kontrakter i Vest-Afrika. Området er definert som et bredt belte bestående av 24 land fra Mauritania i nord til Angola i sør. Minst 34 norske selskaper har kastet seg inn i kampen om det svarte gullet, men bare fire av dem er oljeselskaper. De andre er spesialiserte leverandører av varer og tjenester til olje- og gassindustrien.

Rapporten er skrevet av Liv Marte Nordhaug for Norwatch.

Les rapporten:

http://www.norwatch.no/filer/OljeVestAfrika.pdf