2011: Fakta på bordet

PWYP Norge har konsentrert sitt arbeidet om to hovedpilarer i 2011: Kunnskapsproduksjon og formidling og styrking av sivilsamfunn i Sør. 

Kunnskapsproduksjon og formidling

Innen kunnskapsproduksjon og formidling har vi hovedsakelig hatt fokus på kravet om innføring av bindende åpenhetsregler for selskaper i utvinningssektoren. I 2011 har vi lansert flere rapporter med støtte fra UDs Dialogprosjekt og fulgt prosessen for innføring av land-for-land-rapportering tett:

  • "Piping Profits" - Rapporten avdekker at ti av verdens største utvinningsselskaper kontrollerer minst 6038 underselskaper og at 1/3 av disse er registrert i skatteparadis. Rapporten får over femti oppslag i media, de fleste i utenlandske medier.
  • "Lost Billions" - En av PWYP Norges undersøkelser avdekker at over 110 mrd dollar har "forsvunnet" i over- og underprising i USA og EU i perioden 2000-2010.
  • "Protection from Derivative Abuse" - PWYP Norge advarer mot den økende bruken av derivater blant utvinningsselskaper og gir et forslag til hva land kan gjøre enkeltvis for å hindre misbruk av dette finansielle instrumentet.
  • "An extended country-by- country reporting standard" - PWYP Norge arbeider videre med diskusjonsutkastet fra mai og utarbeider et høringsforslag til EU og norske myndigheter, som detaljerer hvordan en utvidet land-for-land- rapportering for utvinningsindustrien bør se ut og hvordan det enkelt kan implementeres. 
  • Hvordan bør land-for-land-rapportering for utvinningsselskaper innføres i Norge? - Denne korte juridiske rapporten, bestilt av PWYP Norge og skrevet av det norske advokatfirmaet Arntzen de Besche, foreslår hvordan Norge kan innføre en land-for-land-rapportering i norsk rett, som lett kan åpne opp for ytterligere og nødvendig regulering.

EITI

Vi har også i 2011 fulgt opp arbeidet med Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Vi anser at de nasjonale målene vi satt for EITI i Norge langt på vei er nådd:

  • I mars 2011 godkjente EITI-styret Norge som ”EITI compliant”. Norge var det 25. landet i rekken og det første OECD-landet som oppnådde denne statusen, etter å ha vært offiisiell EITI-kandidat siden 2009.
  • Det er foretatt en endring i den norske Petroleumsloven §10-18 om forskrift om opplysningsplikt til å rapportere innbetalinger av de definerte pengestrømmer som petroleumsskatt, CO2-avgift, arealavgift og NOx-avgift. 

Siden 2006 har PWYP Norge arbeidet for å nå en rekke målsettinger i forbindelse med EITI.

Samarbeid med Sør

Vi har også gjennomført den andre runden av TRACE-programmet, et ettårig kapasitetsstyrkingsprogram for organisasjoner, fagforeninger og journalister fra ressursrike utviklingsland i Sør. Gjennom TRACE-programmet har 17 representanter fra Latin-Amerika blitt eksponert for kunnskap om verdikjeden i petroleumsindustrien og om temaene skatt og kapitalflukt, samtidig som de har bidratt i arbeidet med kunnskapsproduksjon og rapporter. Deltagerne bekrefter at deres organisasjoner har hatt nytte av ny kunnskap, forbedret sine strategier og styrket sine nettverk på grunn av deltagelsen i programmet.

Les mer hva PWYP Norge har bidratt med på veien mot større finansiell åpenhet og skatterettferdighet i vår informasjonsrapporter med regnskap - årsrapporten for 2011.

Klikk her for å gå tilbake til Årsrapporter