2013: Gjennomslag

Da PWYP Norge avsluttet året 2013 og gikk inn i 2014, hadde PWYP Norge fått på plass 15 av i alt 18 elementer i forslaget vårt om utvidet land-for-land rapportering inn i norsk lov!  

Kunnskapsproduksjon og formidling

Da EU innførte land-for-land rapportering som i USA gjorde det at EUs medlemsland fikk krav om gjennomføring av kravene per 31. 12. 2013. Norge innførte land-for-land rapportering (LLR) den 1. 1. 2014, som en del av sin EØS-forpliktelser. Det vi i tillegg har fått gjennomslag for her i Norge er tatt direkte fra forslaget til PWYP Norge om utvidet land-for-land rapportering og går utover en enkel land-for-land rapportering.

I løpet av 2013 har PWYP Norge produsert følgende kunnskap:

30. april kom Finansdepartementets arbeidsgruppe med en rapport med forslag hva slags land-for-land rapportering Norge bør innføre. Arbeidsgruppen presenterte PWYP Norges krav om utvidede krav til LLR, og la opp til regler som går lengre enn hva EU har foreslått.

I løpet av 2013 har PWYP Norge arrangert tre debattmøter som har vært åpne for alle. Rundt 150 personer har besøkt møtene, som alle ble arrangert på Litteraturhuset i Oslo.

Vi lyste ut journaliststipendet ”Follow the money” i 2013. Publish What You Pay Norge ønsker å støtte journalistikk som synligjør sammenhengen mellom kapitalflukt og utvikling. Stipendet har som mål å utvikle journalistisk faglig kunnskap og kompetanse på feltet, og fostre samarbeid mellom journalister i Norge og i ressursrike land i Sør.

Samarbeid med Sør

I 2013 har vi gjennomført modul 1 av TRACE-programmet for 2013-2014. Over 120 personer søkte om å få være med, og vi valgte ut 25 deltakere blant disse søknadene. 

En viktig del av programmet er å legge til rette for at sivilsamfunn i Sør kan få møte noen av dem som er ansvarlig for å utforme norsk politikk. Slike direkte møter er viktige både for at sivilsamfunn i Sør kan bli bedre kjent med hva som er viktig for at politikere i Nord kan føre en samstemt politikk for utvikling. Like fullt er det viktig for politikere i Nord å få konkrete innspill til hva som er effekten av politikken som føres, og hva sivilsamfunn i Sør tenker omkring hva politikere i Nord bør gjøre. Nest siste dag av modul 1 arrangerte vi et møte med Marianne Marthinsen, medlem i nanskomiteen for Arbeiderpartiet. Deltakerne tok opp ere tema rundt finansiell åpenhet, blant annet viktigheten av en sterk lov om land-for- land rapportering. Marthinsen refererte til dette møtet da Stortinget diskuterte og vedtok loven 5 desember 2013.

Les mer hva PWYP Norge har bidratt med på veien mot større finansiell åpenhet og skatterettferdighet i vår informasjonsrapporter med regnskap -  årsrapporten for 2013.

Klikk her for å gå tilbake til Årsrapporter