2014: Få ballen i mål!

Den 1. januar 2014 ble loven om land-for-land rapportering innført i Norge. Loven krever at selskapene må fortelle hva de betaler i skatt i de landene der de opererer. Dette er et minimumsnivå av åpenhet. PWYP Norge har stått i spissen for å få innført denne loven.

Kunnskapsproduksjon og formidling

IMF ba om høringsinnspill om negative effekter av ulike lands skattesystemer. PWYP Norge sendte inn sitt innspill i 2014 med funn fra alle rapporter og varslet om at utviklingsland kan tape opp mot 10-15 prosent av sitt skattegrunnlag.

I 2014 har PWYP Norge produsert følgende kunnskap:

Loven om land-for-land rapportering som ble innført i Norge 1. januar 2014 er egnet til å kunne synliggjøre korrupsjon i ressurslandet, men ikke skatteflukt før de tre siste kravene i en utvidet land-for-land rapportering er på plass. De største mulighetene for tapping av et lands skattegrunnlag skjer før et selskap betaler skatt.

Samarbeid med Sør

Gjennom 2014 samarbeidet PWYP Norge med 25 deltakere fra seks afrikanske land som gjennomførte siste modul i TRACE 2013-2014 programmet. Det ble arrangert et åpent seminar på Makerere universitet i Kampala hvor over 150 personer deltok. I panelet sa blant annet Ugandas minister for energi og mineraler. Myndighetene i Uganda har vært i løpet av året kraftig utfordret på åpenhet, både gjennom møter og oppslag i media.

21 deltakere fra fire Latinamerikanske land gjennomførte første modul i TRACE-programmet i 2014. De hadde et møte på Stortinget med norske politikere, og de krevde at Norge må få på plass loven om utvidet-land-for land rapportering som kan synliggjøre skatteflukt. 21. november arrangerte vi åpent seminaret ”Skatteunngåelsesindustrien: Hvordan kan vi bekjempe hemmelighold med politikk?” på Litteraturhuset i Oslo. Det var fullt hus med rundt 150 mennesker i salen.

EITI

I 2014 gjennomførte PWYP Norge en rekke møter for å diskutere EITI. Vi gjennomførte en prosess for å kartlegge alt det de tilsluttede organisasjonene ønsker å prioritere under EITI i Norge. Det ble en lang liste, og PWYP Norge strukturerte alle innspill i kategorier.

Les mer hva PWYP Norge har bidratt med på veien mot større finansiell åpenhet og skatterettferdighet i vår informasjonsrapporter med regnskap -  årsrapporten for 2014.

Klikk her for å gå tilbake til Årsrapporter