2015: Alle land

I mars 2015 publiserte Statoil verdens første land-for-land rapportering. Vi analyserte data og viste at Statoil hadde blandet nedstrømstall i oppstrømstall. Det gjorde rapporteringen mindre transparent og det førte til Stortingsdebatt.

Kunnskapsproduksjon og formidling

PWYP Norge har fått utvidet land-for-land rapportering inn i den globale strategien. Andre internasjonale kapittel har nå mandat til å etterspørre det PWYP Norge gjør.

PWYP Norge har arrangert 5 konferanser, gitt ut flere utgivelser i 2015. Vi har i tillegg fulgt prosessen med å få på plass en utvidet land-for-land rapportering og lagt premisser for debatt med 3 kronikker og flere nyhetsartikler.

I 2015 har PWYP Norge produsert følgende kunnskap:

Samarbeid med Sør

I 2015 har vi gjennomført Modul 2 av TRACE-programmet 2014-2015. 21 deltakere fra sivilsamfunn i Sør har deltatt på modul 2 av TRACE-programmet og de har gjennomført 342 tiltak i sine hjemland der de har brukt kunnskap lært gjennom programmet. 

Modul 2 av TRACE 2014-2015 ble gjennomført i Guatemala 23-24. mars 2015. Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) var vertskap for Modul 2 og hadde ansvar for arrangering og gjennomføring av modulen. PWYP Norge hadde ansvar for det faglige innholdet. 

25. mars ble det arrangert et åpent seminar på Hotel Barceló i Guatemala City i samarbeid med lokal prosjektledelse av ICEFI med tittelen: “Seminario Internacional sobre transparencia fiscale industrias extractivas” (Internasjonalt seminar om finansiell åpenhet og utvinningsindustrien). Det var omkring 160 deltakere på seminaret, deriblant forskere, representanter fra sivilsamfunnsorganisasjoner, media, utvinningsindustrien, staten og studenter. Dette var siste dagen av det andre nettverksmøte for TRACE-deltakerne av programmet i 2014-2015 og deltakerne var aktive både som paneldeltakere og med spørsmål fra salen.

Samfunsseffekt: Store samfunnsendringer i Guatemala

Korrupsjon har vært et mye omtalt ord i Guatemalas gater i 2015. Gateprotester og massemobilisering av hele befolkningen har ført til store omveltninger i samfunnet. Det hele omtales som en ekstraordinær hendelse. 100 000 mennesker har tatt til gatene i hovedstaden og tusenvis rundt omkring i andre byer i landet. Nærmere 40 statsansatte har bli arrestert, inkludert visepresidenten for anklager om korrupsjon. Presidenten ble tvunget til å gå av og ble arrestert på bakgrunn av korrupsjonsanklager.En sentral institusjon i Guatemala i 2015 har vært CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala). I april offentliggjorde CICIG deres etterforskning av ”La Linea”, et kriminelt nettverk som har svindlet og bedrevet skatteunndragelse. Dette nettverket var direkte knyttet til den private sekretæren til visepresidenten. Disse avsløringene var siste dråpen for folket i Guatemala og masseprotestene begynte i gatene rett etter offentliggjøringen.Et ønske om et samfunn uten korrupsjon har samlet mennesker fra ulike sektorer og ulike samfunnsklasser. De har funnet en felles kamp og deres styrke har vært massiv. En måned før avsløringene fra CICIG arrangerte, PWYP Norge et åpent seminar med over 160 deltakere fra utvinningsindustrien, offentlig ansatte, studenter, sivilsamfunnsorganisasjoner og internasjonale organisasjoner og ambassader. Seminaret fikk mye oppmerksomhet i media og emneknaggen ”#TransparenciaGT” (åpenhet i Guatemala) var en av de mest brukte denne dagen i Guatemala. Fra Guatemala har to journalister deltatt på TRACE-programmet, som har skrevet artikler om finansiell åpenhet i perioden før og under masseprotestene. I tillegg deltok fire sivilsamfunnsorganisasjoner som har en sentral stemme i Guatemala for finansiell åpenhet. Gjennom deres deltakelse i TRACE-programmet har nettverket deres i Guatemala blitt styrket.Basert på disse hendelsene og PWYP Norge sin tilstedeværelse og samarbeid med sentrale aktører kan vi sannsynliggjøre at PWYP Norge har bidratt til å styrke sivilsamfunnet i sin kamp for et mer rettferdig samfunn i Guatemala. Vi har spesielt bidra med spesialisert kunnskap som har bli brukt i deltakerne sitt arbeid og en styrking av et nettverk for organisasjoner og journalister som arbeider med finansiell åpenhet.

EITI

I 2015 gjennomførte PWYP Norge en rekke møter for å diskutere EITI. Vi gjennomførte en prosess for å kartlegge alt det de tilsluttede organisasjonene ønsker å prioritere under EITI i Norge. Det ble en lang liste, og PWYP Norge strukturerte alle innspill i kategorier.

Les mer hva PWYP Norge har bidratt med på veien mot større finansiell åpenhet og skatterettferdighet i vår informasjonsrapporter med regnskap -  årsrapporten for 2015.

Klikk her for å gå tilbake til Årsrapporter