5. juni: Stortingsdebatt om utvidet land-for-land rapportering

Truls Wickholm (Ap) har sendt inn interpellasjon til finansminister Siv Jensen (Frp). Foto: Eline Helledal

Truls Wickholm (Ap) har sendt en interpellasjon til finansministeren om utvidet land-for-land rapportering. 5. juni blir det debatt om lovforslaget i Stortinget.

I spørsmålet til finansministeren lurer Wickholm på om regjeringen kommer til å innføre åpenhetskravene i utvidet land-for-land rapportering.

Fredag 5. juni må regjeringen svare for seg i Stortinget. En interpellasjon er et mer omfattende form for spørsmål til regjeringen eller en statsråd enn et spørretimespørsmål, og gjelder ofte større og politisk viktigere saker. Det holdes som oftest en debatt i Stortinget om interpellasjonen.

Åpenhetskravene

Spørsmålet fra Truls Wickholm til finansministeren lyder som følger:

Truls Wickholm (A): Utviklings- og fremvoksende industriland ble i perioden 2003-2012 tappet for 6600 milliarder USD i ulovlig kapitalflukt. Kapitalflukten i perioden økte med gjennomsnittlig 9,4 prosent per år, dobbelt så raskt som BNP globalt. Tall fra IMF viser at noen land taper opp mot 15 prosent i skatteinntekter. International Bar Association mener at handlinger fra jurisdiksjoner som "oppmuntrer til eller tilrettelegger for misbruk av skatteregler, kan utgjøre et brudd på internasjonale menneskerettighetsforpliktelser". Når selskaper betaler for lite skatt, må vanlige folk betale mer. Norske bedrifter, arbeidstakere og investorer er taperne. Utvidet land-for-land-rapportering vil synliggjøre uønsket skattetilpasning ved at inntekter, kostnader, skatt, produksjon og investeringer for alle land må oppgis i noter til årsregnskapet.

Vil regjeringen bekjempe problemet og innføre disse åpenhetskravene i utvidet land-for-land-rapportering?

Se interpellasjonen på stortinget.no

Påfølgende debatt

Under behandlingen i Stortinget får Truls Wickholm først ordet i høyst ti minutter til å forklare innholdet av interpellasjonen. Dersom et regjeringsmedlem erklærer at det ikke vil bli gitt noe svar på interpellasjonen, er forhandlingene slutt med det. Blir interpellasjonen besvart, har det regjeringsmedlemmet som svarer på interpellasjonen, en taletid på inntil ti minutter. Statsministeren og andre statsråder hvis departementer er berørt av interpellasjonen, kan også svare, med samme taletid. 

I den etterfølgende debatten har først interpellanten og så regjeringsmedlemmet rett til ett innlegg hver, på inntil tre minutter. Deretter kan andre representanter få ordet én gang hver, med taletid på inntil fem minutter. Til slutt har interpellanten og regjeringsmedlemmet rett til ett innlegg på inntil tre minutter hver.

Bli med å påvirke

Utvidet land-for-land rapportering er et lovforslag som PWYP Norge har utarbeidet og blant annet presentert for EU-kommisjonen. Loven om land-for-land rapportering ble innført i Norge 1. januar 2014. Den er et resultat av direktivet fra EU som er et minimumsnivå. Loven er et minste felles multiplum for åpenhetsnivået EU-landene er i stand til å bli enige om. EUs rapportering er igjen et resultat av at loven ble innført i USA. Hensikten er større åpenhet om pengestrømmer i utvinningsindustrien. Men vi mangler fortsatt tre gjenstående elementer som må på plass for at loven skal virke etter hensikten.

Les hvor nære vi er utvidet land-for-land rapportering

Ønsker du å bidra til å påvirke politikerne? Da kan du delta i sosiale medier. Forslag til tweet:

”Blir du med i debatten om utvidet land-for-land rapportering på Stortinget 5. juni? http://www.publishwhatyoupay.no/nb/node/16515

Adresser tweeten mot politikerne slik at de blir med i debatten. Her er noen relevante politikere:

@mariannemar @SiriMHoyre @Trinesg @HansOlavSyverse @snorrevalen @TrulsWickholm @VenstreTerje @vampus @Siv_Jensen_FrP 

Dersom du ikke har anledning til å møte opp i Stortinget kan du følge debatten direkte her.