-Åpenhet viktig for å bygge bærekraftig fremtid

Globale åpenhetstiltak i verdensøkonomien er nødvendig for å bygge bærekraftige samfunn, mener Finlands utviklingsminister og De Grønne-politiker Heidi Anneli Hautala.

Sammen med sine europeiske kollegaer Eva Joly, tidligere presidentkandidat for De grønne i Frankrike, og Rasmus Hansson, stortingskandidat for Miljøpartiet de grønne, diskuterte hun den verdensomspennende grønne politiske bevegelsen på Det Norske Studentersamfund i Oslo søndag.

Den grønne bevegelsen vokser raskt over hele verden. Det er på høy tid med en politikk som setter menneskers interesser i sentrum, ikke interessene til multinasjonale selskaper_, sa Eva Joly til en nesten fullsatt storsal. De tre politikerne er overbevist om at vi er nødt til å starte omleggingen til et mer bærekraftig samfunn. Det innebærer blant annet å føre hva de kaller en mer ansvarlig miljø- og samfunnspolitikk, som tar bedre hensyn til fremtidige generasjoner.

I representative system er det ofte vanskelig å tenke langsiktig. Men tross sine mangler er demokrati det beste systemet vi har. Demokrati gjør det mulig å holde ledere ansvarlige. Ansvarliggjøring, åpenhet og tilgang til informasjon er noen av de viktigste tiltakene vi har for å unngå korrupsjon, og for å bygge bærekraftige samfunn, sa Hautala. Hun pekte på "EU-kommisjonens arbeid for å hindre ulovlig kapitalflyt fra fattige land", og "Publish What You Pay-nettverkets" arbeid for globale åpenhetstiltak mot finansielt hemmelighold. Eva Joly mener det ikke er en motsetning mellom De Grønnes ønske om mer individuell frihet for mennesker og sterkere regulering av store selskaper og aktører i finanssektoren.

Vi har sett hva mangel på regulering har gjort med samfunnene våre_, sa korrupsjonsjegeren og pekte på finanskrisen:

Dette var ikke en ulykke. Det skjedde fordi politikerne ikke tok sitt ansvar og lot bankene og selskapene få diktere._ "Samtalen" var en del av Politisk Uke på Det Norske Studentersamfunn i Oslo, og ble ledet av "Utviklingsfondets" Andrew Kroglund.