Åpenhetslov - men uten full åpenhet

image

Det er et viktig steg i kampen for åpenhet at regjeringen har vedtatt utvidet land-for-land rapportering fra 1.1.2014. Men de snubler i mållinja når den ikke kobles til regnskapet, mener PWYP Norge.

Finansdepartementet har bekreftet overfor PWYP Norge at Regjeringen har konkludert med å innføre utvidet land-for-land rapportering fra 1.1.2014. Lovforslaget vil bli lagt frem for Stortinget i forbindelse med Statsbudsjettet i oktober.

– Det er en god nyhet at regjeringen har konkludert med utvidet land-for-land rapportering. Det trengs for å sette skattebetalingene til selskaper i kontekst. Samtidig er det fouroligende at loven ikke vil kreve at rapporteringen kobles til regnskapet. Det vil åpne opp for omgåelser fra selskapene, sier generalsekretær i PWYP Norge, Mona Thowsen.

PWYP Norge har flere ganger understreket at land-for-land-rapporteringen må kobles til regnskapet, hvis ikke blir det vanskelig å feste lit til informasjonen, og rapporteringen vil dessuten bli mer kostbar å gjennomføre enn nødvendig. PWYP Norge mener at dersom en land-for-land-rapportering skal være et av de beste og billigste virkemidlene mot kapitalflukt og korrupsjon, så må to kriterier være oppfylt:

1. Innhold: Rapporteringen må være meningsfull. Skattebetalinger må settes i en kontekst.

2. Form: Rapporteringen må være koblet til selskapenes konsernregnskap og framgå i noter til konsernregnskapet.

– Dermed er vi fortsatt kun halvveis for å sikre en god åpenhetslov i offentlighetens interesse. PWYP Norge vil jobbe for at loven tas enda lengre når den legges fram for Stortinget i oktober, sier Thowsen.

– Heldigvis er stortingspolitikere som Hans Olav Syversen (KrF) allerede opptatt av at utvidet land-for-land rapportering må være koblet til regnskapet. I dag stilte han et skriftlig spørsmål til Sigbjørn Johnsen om at utvidet land-for-land-rapportering må baseres på åpenhet om de åtte sentrale regnskapstallene som etterspørres av offentligheten, sier hun.