API vil motbevise risiko for kreft hos barn

American Petroleum Institute (API) betaler forskere for å bevise at tilfeller av kreft hos barn ikke har sammenheng med oljeselskapenes drift. Det viser dokumenter som Center for Public Integrity (CPI) har fått tilgang til.

- Vi er sikker på at sønnen vår fikk leukemi som barn fordi vi bor nærme oljeterminalene, sier Jeff McElheney, til Center for Public Integrity.

Sønnen, Jarrett McElheney fikk leukemi i 1998 da han var fire år. Samtidig var det flere barn i nærområdet i den amerikanske staten Georgia som også ble syke. En av de lokale legene ba de lokale myndighetene om å finne ut om dette kunne ha sammenheng med den store oljeterminalen som er lokalisert i nærområdet. Uten å telle med de som er utsatt på arbeidsplassen har over 5 millioner amerikanere som bor nærme oljeraffinerier større risiko for kreft, ifølge CPI. Dette kommer av benzen, som er et kreftfremkallende kjemikalie i olje.

Vil motbevise risiko

Men denne risikoen prøver API å motbevise. Center for Public Integrity, som driver undersøkende journalistikk, har samlet interne notater, e-poster, brev og møtereferater det siste året som viser at API har brukt minst 36 millioner amerikanske dollar på det som beskrives ”å beskytte medlemmenes interesser”. Mange av dokumentene skildrer et systematisk forsøk på å påvirke vitenskapen som knytter benzen til kreft.  I sammendraget står det at det forventes at forskningen skal vise at dagens nivåer av benzen "ikke utgjør en risiko for allmennheten", og at dagens industrielle grenser ”ikke skaper en uakseptabel risiko for arbeidstakerne.”

API er USAs største bransjeorganisasjon for olje- og gassindustrien og representerer mer enn 600 medlemmer. I disse avsløringene kommer det frem at API på vegne av BP og fire andre store petroleumsselskaper koordinerer denne forskningen.