Apple ville selv bestemme hva som er rettferdig skattesats

 

”Politisk dritt”, kaller Apples leder, Tim Cook, oppfatningen av at Apple unngår skatt.

Utsagnet kom i et intervju på programmet 60 minutes på CBS, en amerikansk tv-kanal. Bakgrunnen var at journalisten i CBS, Charlie Rose, stilte spørsmålstegn ved beslutningen i Apple om å ha profitten sin i land utenfor USA.

Tim  Cook, administrerende direktør for Apple,  svarte at han gjerne skulle ha ”hentet pengene hjem”, men at han ikke ”kan” fordi skattereglene da ville ”straffe” Apple med å kreve 40% skatt.  Cook mente at skattereglene var gammeldagse og laget for en tidligere industrialder og ikke for den digitale alderen, og mente at skattereglene måtte ”fikses”.

Det var da journalisten spurte igjen om Apple er engasjert i et sofistikert opplegg for å betale lite eller ingen selskapsskatt på de 75 billionene amerikanske dollar som selskapet har utenfor USA at kommentaren falt:

 - ”That is political crap. There is no truth behind it. Apple pays every tax dollar we owe”, sa Tim Cook.

 

-Alt vi gjør er lovlig

I følge Bloomberg holder Apple ca. 215 billioner amerikanske dollar utenfor USA. Hvis de vil bringe pengene tilbake til USA så må de betale ca. 40% i skatt.

Tim Cook har flere ganger forsvart selskapets bruk av skatteparadiser i konsernstrukturen og reagert på økende kritikk av Apples ”skattepolitikk. Apple gjentar at alt de gjør er lovlig.

Senatorer i det amerikanske senatet hevdet at Apple betaler så lite som 2% selskapsskatt på sine ikke-amerikanske aktiviteter.

 

Vil bestemme skattenivået selv

I et intervju til The Washington Post sa Tim Cook at Apple gjerne vil sende pengene tilbake til USA fra sine utenlandske kontoer, men bare hvis de blir beskattet på det de selv mener er en ”rettferdig” måte.

howmuch.net har gjort en interaktiv graf som viser hvor mye skatteparadiser koster for USA.  For eksempel, hvis Apple betalte skatt av alle penger Apple holder offshore til USA, kunne det ha finansiert  67.4% av føderale budsjett for utdanning, opplæring, sysselsetting og sosiale tjenester for ett år. 

 

Nobelprisvinner: Apples overskuddsrapportering i Irland er en svindel

I sitt intervju til Bloomberg påpekte Joseph Stiglitz, nobelprisvinner i økonomi, at det eksisterende skattesystemet gjør det mulig for store multinasjonale selskaper å ikke bare holde pengene sine i utlandet, men også slippe beskatning.

-Sitasjonen slik den er i dag er at de største selskapene hevder at det meste av sitt overskudd kommer fra et par hundre mennesker som arbeider i Irland. Det er en svindel, sa Stiglitz i sitt intervju med Bloomberg.

 

Det finnes et tiltak

PWYP Norge  mener at det finnes et tiltak som kan synliggjøre uønsket skattetilpasning og skape grunnlag for offentlig debatt basert på troverdig og betimelig informasjon. Tiltaket heter utvidet land-for-land rapportering.

Det er kun 3 kritiske hull som må tettes i den eksisterende land-for-land forskriften i Norge for at den skal virke etter sin hensikt. Selskaper som forsøker å unngå skatt får da ikke mulighet til det.