Årsaken til ulikhet? Rikdom sikrer innflytelse over politikk

Rikdom sikrer eliter muligheten til å påvirke og kontrollere politisk makt. Da kan de fremme de reglene og privilegiene de vil.  

 

Dette er en av de viktigste årsakene til at ulikheten øker, skrev Liv Tørres i kronikken: Ulikhet – tikkende bombe.

Hvis ikke vi offensivt adresserer dette raskt vil sosial uro og antall humanitære katastrofer øke. Det har vi ikke råd til å la skje, skriver Tørres videre.

Ulikheten øker

Oxfam, den britiske hjelpeorganisasjonen, roper varsko om det samme. Ulikheten i verden blir større for hvert år. Nå eier de 62 rikeste like mye som de 3.6 milliarder fattigste i følge en ny rapport fra Oxfam. De eier med andre ord like mye som halvparten av verdens befolkning.

Les mer om rapporten her.  

Fordeling av makt og ressurser

Norsk Folkehjelp har gitt ut to Inequality Watch-rapporter der de viser at det er for snevert å begrense målene for utviklingspolitikken til ”vekst” eller til bare å få en befolkning over en kunstig fattigdomsgrense. Norsk Folkehjelp mener at det er nødvendig å prioritere fordeling, både av makt og ressurser.

Norsk Folkehjelp gir fem direkte anbefalinger for norsk politikk:

1.Styrk organisasjoner som utfordrer konsentrasjonen av makt og ressurser

2.Frem kollektivt forhandlede løsninger

3.Prioriter reduksjon av ulikhet

4.Legg til rette for åpenhet og innsyn

5.Del analyser og informasjon om ulikheten

 

Utfordrer makt

PWYP Norge er opptatt av at de som greier å bli så rike så enkelt kan skjule hvordan de ble så rike.

Les: Vår beundring for korrupsjon og kapitalflukt

Vi arbeider sammen med mange av de organisasjoner, journalister og representanter fra fagforeninger som hver dag utfordrer den konsentrerte makten i sine hjemland og krever åpenhet som kan vise hvor pengene forsvinner.  Dette er penger som kunne ha vært brukt til å finansiere en mer bærekraftig utvikling.

Møt en TRACE deltaker: Lourdes, som arbeider for finansiell åpenhet i Guatemala.

Det finnes tiltak

PWYP Norge fremmer utvidet land-for-land rapportering som et nødvendig tiltak. Denne rapporteringen vil gjøre det vanskeligere for multinasjonale selskaper å gjemme bort penger i skatteparadiser, og vil bidra til å mobilisere skatteinntekter som er nødvendig for å minske ulikheten. Det er kun 3 kritiske hull som må tettes i den eksisterende land-for-land forskriften i Norge for at den skal virke etter sin hensikt. Selskaper som forsøker å unngå skatt får da ikke mulighet til det. 

Les mer om utvidet land-for-land rapportering her.