Bedrifters overføringer ødelegger skattegrunnlaget i verden

Det skriver Prem Sikka som er professor i regnskap ved universitetet i Essex i England. Han mener at selskapene driver et narrespill og unngår sitt samfunnsansvar.

Folk kan rasere fjell, avlede elver, klarere skoger og gi subsidier, tilskudd og gunstige lån som en velkomst til aksjeselskaper. Men selskapene selv ikke har noen lojalitet til lokalsamfunn eller nasjonalstatene som holder liv i dem. Deres eneste mål er fortjeneste og de tar ikke hensyn til lokalbefolkningen, skriver Sikka på Theconversation.com.

Han trekker frem en avtale mellom det amerikanske medisin-firmaet Medtronic og det irske selskapet Covidien som et ferskt eksempel på dette. Medtronic har flyttet hovedkontoret sitt til Irland og kjøpt opp det irske selskapet. Grunnen til at det amerikanske selskapet har flyttet industrien til Irland er lavere skatter. I USA må de betale 35% skatt, i motsetning til Irland hvor den er satt til 12,5%. Sikka mener at dette er et eksempel som viser at vi har et svekket internasjonalt skattesystem, og en vestlig kapitalismetenkning.

Se Prem Sikka sin presentasjon på konferansen ”Financial Secrecy and Vested Interests”:

”The Pin-Stripe Mafia: How accountancy firms destroy societies” 

Det er vanlig at amerikanske selskaper bygger opp penger i utlandet for å unngå skatter hjemme, ifølge Sikka. Men det betyr ikke at de legger ned markedet og produksjonsanleggene i hjemlandet. Ifølge Sikka finnes det mange eksempler på denne type overføringer.