Ber myndighetene i Mosambik offentliggjøre Statoil-kontrakt

Kontrakter i Mosambik skal reforhandles, og Statoil er ett av selskapene nå må sette seg ved forhandlingsbordet på nytt. Organisasjonen Centro de Integridade Publica (CIP) i Mosambik mener myndighetene, før reforhandling, bør offentliggjøre kontraktene de signerte med multinasjonale selskaper.

Regjeringen i Mosambik har tidligere nektet å publisere kontraktene med begrunnelse om at de ikke ville skape en atmosfære med spenning i forhold til selskapene. Myndighetene hevdet at kontraktene inneholder strategisk, kommersiell og konkurransesensitiv informasjon.

CIP mener at for å få åpenhet og en informert debatt i allmennheten er det nødvendig å ha informasjon om kvaliteten på kontraktene som regjeringen allerede har inngått med multinasjonale selskaper på vegne av befolkningen.

CIP poengterer at dette er viktig å vite for å kunne ha en informert debatt om nødvendigheten av reforhandle kontrakter, og at det er også viktig med en større grad av åpenhet i reforhandlingene. CIP slår fast at åpenhet om kontraktene er viktig for å vite om selskapene bidrar til statskassa på den måten de skal, eller ikke. CIP viser til at myndighetene i noen tilfeller har gitt overdrevent store skatteinsentiver til multinasjonale selskaper. Skatt på produksjon ble i et tilfelle satt til 3 prosent.

Andre steder mellom 5 prosent og 7 prosent. Mens noen insentiver ble gitt for en varighet på mellom 10 og 20 år, ble andre gitt for hele livstiden til enkeltprosjekter. Les CIPs nyhetsbrev her: