Besøk fra Latin-Amerika

På søndag kommer deltakerne som skal være med på PWYP Norges TRACE-program til Oslo. I to uker skal de lære om åpenhet i utvinningsindustrien.

TRACE (Transparency and Accountability in The Extractive Industries) er et kapasitetsstyrkingsprogram for sivilsamfunn i Sør.  Det ble startet av PWYP Norge i 2008 for å møte et klart behov. Aktører som jobber for åpenhet og ansvarlighet i utvinningsindustrien trenger en arena for kunnskap-, erfaring- og nettverksbygging.

21 deltakere fra Bolivia, Guatemala, Ecuador og Colombia har først søkt, deretter vært gjennom en lengre søknadsprosess, og til slutt blitt en del av TRACE-programmet 2014/2015. De er journalister, representanter fra sivilsamfunnsorganisasjoner og fagforeninger som jobber tett opp mot utvinningsindustrien i sine land. Modul 1 skal være i Oslo fra 10-21. november.

Vil lære av Norge

- I Bolivia er det stadig flere store utbyggingsprosjekter som ikke går gjennom en offentlig høring. Prosjektene har enorme miljømessige konsekvenser som vil gå utover lokalbefolkningen, sier Pablo Rojas på telefon fra Bolivia bare et par dager før avreise til Norge.

Han jobber for fagforeningen Subcentral TIPNIS i Bolivia. Han har søkt på TRACE-programmet for å få kunnskap, og se hvordan andre land løser problemstillingene omkring utvinningsindustrien.

- Jeg vil vite hvordan vi kan konfrontere store selskaper i Bolivia. Slik jeg ser det er det stor grad av likestilling i Norge selv om dere har mye olje. Jeg håper å få verktøy og informasjon som kan hjelpe meg i arbeidet i Bolivia, sier han.

Urfolk i Amazonas

Tania Laurini fra Ecuador er journalist for en organisasjon som heter Iluvacomunicacion. De jobber for å beskytte Amazonas mot oljeutvinningen, og ønsker at de store selskapene skal ta ansvar for sine handlinger.

- Gjennom TRACE ønsker jeg å få informasjon og opplæring i hvordan vi kan håndtere store utvinningsselskaper, sier Laurini.

Hun forteller at hun håper å få et stort nettverk som arbeider med de samme problemstillingene i ulike land.

- Jeg er også svært interessert i å få vite mer om den samiske befolkningen i Norge. Jeg ønsker å opprette sosiale programmer for urfolket i Amazonas, og håper å få kunnskap som kan hjelpe oss med det, sier hun. 

Mange kvalifiserte søkere

I år hadde TRACE-programmet mange sterke søkere, spesielt fra sivilsamfunnsorganisasjoner. Raul Velasquez fra Fundacion Jubileo i Bolivia er en av dem som har fått plass på årets TRACE. Han har lang erfaring med arbeid i utvinningsindustrien, og har blant annet jobbet direkte opp mot myndighetene for større åpenhet.

- Jeg ønsker å få nye verktøy på dette emnet, spesielt de juridiske aspektene, sier han.

Velazquez har store forventninger til oppholdet i Norge.

- Jeg har lenge beundret nordisk kultur. Både på grunn av folket, men også det politiske og økonomiske systemet dere har i Norge, sier han.

Informasjonsarbeid i Latin-Amerika

Hittil har 93 deltakere vært med i TRACE-programmet siden det startet i 2008. Deltakerne har spredt kunnskap, samt skapt en offentlig debatt rundt åpenhet i utvinningsindustrien i sine land. Modul 2 av TRACE 2014/2015 skal gjennomføres i Latin-Amerika i første halvdel av 2015. Under Norges-oppholdet vil deltakerne nominere og drøfte hvilket deltakerland de mener bør være vertsnasjon. PWYP Norge skal ta den endelige avgjørelsen basert på innspillene som kommer frem.

Før Modul 2 skal deltakerne drive informasjonsarbeid i sine land. De representerer ulike organisasjoner, arbeidsmåter og innganger. De skal selv utvikle en plan for hva de mener er mest relevant å jobbe med, og hvilke målgrupper de ønsker å nå.