Bolivia godkjenner lov om internprising

25. juni i år godkjente Bolivias ”Deputy Chamber” en lov som definerer internprisingsregimet i landet. Myndighetene i Bolivia har jobbet med reguleringene i tre måneder. Loven skal dekke transaksjoner mellom lokale og utenlandske parter, og gjelder bare for selskapsskatt. 

Innen 90 dager etter godkjenningen den 25. Juni skal loven tre i kraft. Loven skal håndheves fra sin utgivelsesdato i ”Official Gazette”. Endringene og tilleggene som er ilagt denne loven er i tråd med grunnloven i Bolivia. Dette skriver Ernst and Young, Americas Tax Center i en presentasjon av den nye loven

Internprising

I 2012 publiserte PWYP Norge rapporten ”Lost billions. Transfer Pricing in the Extractive Industries.” Den viser at over 110 milliarder dollar har forsvunnet gjennom feilprising av råolje i USA og EU i perioden 2000 og 2010. Overskudd har blitt flyttet fra kildelandet til utvinningsselskaper. I desember 2000, importerte Nederland råolje for 1,69 Euro per fat, mens priser i spotmarkedet ikke var lavere enn 26 Euro, noe som resulterer i en underprising på rundt 40 millioner euro til kildelandet.

Hvis du bruker våre verktøy i rapporten kan du finne ut hvor mye for eksempel Bolivia taper på underprising av for eksempel olje.

Bolivia med i TRACE

Bolivia er del av den globale PWYP-koalisjonen. Bolivia har store naturressurser i landet som inkluderer gass, olje, tinn, sink, sølv, gull og jern.

I vårt program Transparency and accountability in extractive industires (TRACE) er Bolivia et av deltakerlandene for 2014/2015. Vi er på jakt etter gode kandidater.

Les årets utlysning her.