Canada med nasjonal satsing på åpenhet

Den nye regjeringen i Quebec i Canada har bestemt at de skal kreve at selskaper oppgir hva de betaler til myndigheter. De har samarbeidet med Publish What You Pay Canada i utformingen av kravet.

Regjeringen er nå i gang med en nasjonal satsning hvor de ønsker å satse på åpenhet samt bekjempe korrupsjon.

- Vi krever at utvinningsselskaper, særlig de som holder til i provinsen skal offentliggjøre utbetalinger for hvert prosjekt de har. Det gjelder både innenlands og i utlandet, sa finansministeren i Quebec, Carlos Leitao, ifølge The Globe and Mail

I fjor vedtok Canadas statsminister, Stephen Harper, at disse reglene skulle gjelde over hele Canada.

- Vi håper at denne satsningen i Quebec vil gi en dominoeffekt og føre til at andre provinser og den føderale regjeringen følger etter, sier Pierre Gratton, president i Mining Association of Canada.

Publish What You Pay Canada har sammen med blant annet the Mining Assoiciation krevd at børsnoterte selskaper viser betalingsinformasjon i sitt årlige regnskap.