CARE - organisasjon tilknyttet PWYP Norge

CARE jobber for å skape engasjement og spre informasjon i Norge om utviklingsspørsmål og humanitære kriser. 13. mars 2013 arrangerte CARE sammen med andre norske bistandsorganisasjoner en lysmarkering for Syria på Operataket i Oslo. Foto: Redd Barna

1.      Hva arbeider CARE med? 

CARE jobber med fattigdomsbekjempelse gjennom å gi kvinner økonomiske muligheter og styrke deres stilling i samfunnet. CARE jobber med kvinner både fordi kvinner utgjør flertallet av verdens fattigste og fordi økt likestilling skaper utvikling som kommer alle til gode. En av CAREs viktigste metoder er å etablere spare- og lånegrupper, hvor medlemmene får mulighet til å spare på en sikker måte, ta opp lån til investeringer og tilgang til et nødfond ved akutte behov. De får også tilbud om kurs som lese-, regne- og skriveopplæring. Mange grupper organiserer kornbanker, vanningssystemer og grønnsakhager for å stå bedre rustet til å takle tørkeperioder.

2.      Hvorfor valgte CARE å tilslutte seg PWYP Norge?

Åpenhet om internasjonale pengestrømmer er viktig for å bekjempe korrupsjon og fremme endringer i retning av en mer rettferdig og bærekraftig verden.

3.      Hva er merverdien med PWYP Norge for et samlet norsk sivilsamfunn?

PWYP Norge kan være et ressurssenter for organisasjoner og en pådriver for åpenhet også blant norske aktører.

Kvinner i CAREs spare- og lånegrupper får mulighet til å spare på en sikker måte, ta opp lån for å øke inntekten sin og en felles forsikringskasse. De får mulighet til å lære å lese, skrive, føre regnskap og annen nyttig kunnskap.