Corporate capture i Europa

Lurer du på hvordan de fire store revisjonsfirmaene, også kjent som "the big four" påvirker utviklingen av EUs politkk mot skatteomgåelse?

En ny rapport viser hvordan "de fire store" overdrevne påvirkning på EUs beslutningstakere på en rekke områder, som blant annet skatteunndragelse. Gjennom åtte eksempelstudier synliggjøres hvor innflytelsen til de fire store har blitt så stor at det bør kunne kalles "corporate capture", mener over 200 organisasjoner og fagforeninger over hele Europa, som har kalt rapporten nettopp "Corporate capture in Europe. When big business dominates policy-making and threathens our rights".

Revisjonsselskapene utgjør en trussel mot samfunnsinteressen og offentlige fellestjenester fordi deres kommersielle påvirkning får konsekvenser på mange politikkområder for vanlige folk. Det får konsekvenser på standarder for offentlige fellestjenester. Det får direkte økonomiske konsekvenser for vanlige folk når de må betale skatt, mens selskaper ofte ikke gjør det.

Det er på tide å sparke revisjonsbransjen langt vekk fra utvikling av EUs skattepolitikk, konkluderer rapporten. konkluderer rapporten.

Rapporten er produsert av "Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation (ALTER-EU)" som er respons på denne forvrengningen som over 200  organisasjoner har vært vitne til i politikk og lovgivning på EU-nivå og i et stort antall medlemsland.