Den amerikanske kongressen drepte åpenhetsloven Dodd-Frank. Stemte for korrupsjon og bestikkelser.

Samme dag som tidligere Exxon-sjef Rex Tillerson ble godkjent som USAs nye utenriksminister ble åpenhetsloven Dodd-Frank drept. 

Den amerikanske kongressen har stemt for å omgjøre åpenhetsloven land-for-land rapportering i USA som ble innført av det amerikanske finanstilsynet Securities and Exchange Comission (SEC). Det ble gjort ved å vedta en resolusjon, 235-187, som opphever regelen. Stemmegivningen var delt på tvers av partiene da Senatet vedtok resolusjonen.

#1504

Seksjon 1504 av loven Dodd Frank Wall Street Reform og Consumer Protection Act (2010)(link is external) krever at olje- og gruveselskaper som er børsnotert i USA opplyser om skatter, avgifter og andre utbetalinger de foretar til myndigheter, både amerikanske og utenlandske. Hensikten med lovgivningen er å få en slutt på hemmeligholdet i oljeavtaler. Dodd Frank Wall Street Reform og Consumer Protection Act ble innført for å regulere praksisene ved børsen i USA for å unngå en ny finanskrise. Åpenhetsregelen skulle tre i kraft i 2018, og ville kreve at selskaper som Chevron Corp., Exxon Mobil Corp og andre må opplyse om hvilke betalinger de gjør til myndigheter rundt omkring i verden. De samme reglene er nå innført i over 30 land i verden og reglene i Canada, EU og Norge er utviklet på samme grunnlag. 

Ingen trodde at oljeselskapene skulle få gjenomslag. Les: Oljeselskaper vil omgjøre lov mot korrupsjon og bestikkelser med republikansk hjelp

To fluer i en smekk

Donald Trump har tidlig signalsert at han vil fjerne en rekke regler som gjelder åpenhet og miljø for å gjøre det lettere for finansnæringen og oljeindustrien. Samme dag som Rex Tillerson ble godkjent i det amerikanske senatet, stemte Senatet for å drepe åpenhetsloven, skriver Vox.com.  Det var republikanerne som ført tok initiativet til å bruke en lite kjent "Congressional Review Act" for å drepe åpenhetsloven, som i sin tid ble innført av Obama.

Flere amerikanske senatorer, herunder Senator Ben Cardin, har fremmet og fulgt lovregelene gjennom flere år mens oljelobbyen har forsøkt å bli kvitt regelen. I går tvitret han fra sin konto:

 

Ti år gamle argumenter

Nyhetsbyrået Reuters har i dag gått ut med en sak som synes å videreføre ti år gamle argumenter som har vært fremført av den amerikanske lobbyorganisasjonen American Petroleum Institute (API), på vegne av oljeindustrien, at denne regelen vil ødelegge for selskapers konkurransekraftt. Dette argumentet er betydelig tilbakevist. Regelen krever kun at selskaper å avsløre betalingsinformasjon, ikke proprietær, konfidensiell eller sensitiv informasjon. Mange selskaper rapporterer allerede på tilsvarende regler i Storbritannia og EU, slik som Shell og BP. Ingen selskaper synes å ha vært rammet av skade. Denne typen rapportering gir ingen detaljer om verken kontraktsforhandlinger eller vilkår i budrunder i henhold til regelverket i Canada og Europa.

I samme sak ble lederen i Shell, Ben van Beurden, spurt om hva han syntes om den endringen som var foreslått. Shell-lederen svarte da: "The trend that we have, with access to information, with bringing distant countries into our space all the time, we will have to live with that. I don’t think any single political system can turn that around."  

Russland rappporterer på åpenhetslov som USA dreper

Russlands Rosneft og Gazprom rapporterer allerede under de britiske reglene. CNOOC som er på børsen i USA må rapportere i henhold Dodd-Frank 1504. Selskaper som BP og Shell har allerede opplyst om betalinger på prosjektnivå i Angola, Kina og Qatar, uten at det har hatt konsekvenser. Selskapene har ikke tapt budrunder på bakgrunn av kravene. I tillegg inneholder Cardin-Lugar bestemmelsen sikringstiltak for å sikre at selskaper som står overfor et legitimt problem kan søke om unntak fra å gi opplysningene på en sak fra sak basis. 

-Ikke konkurransevridende

Også for fem år siden ble åpenhetsloven i USA aktivt motarbeidet av oljeindustrien. Utviklingen av regelverket møtte stor motstand(link is external).  Statoil gikk da ut i en tale(link is external) og sa at åpenhet har vært positivt for Statoil og var ikke konkurransevridende. Daværende leder, Helge Lund, sa: 

Has it harmed us? No.
Is it a source of competitive disadvantage? No.
Has it put us in a position to effectively dialogue with NGOs and legislators? Yes.
Do I think a broader industry approach along these lines would have benefitted us all? That goes without saying.
 

Sivilsamfunn reagerer verden over

  • Elisa Peter, Executive Director of Publish What You Pay (PWYP), a global civil society coalition working to promote transparency in the extractive sector, said: “This rule, which the US Congress has just repealed, played an instrumental role in the global movement towards transparency. By requiring all US-listed oil, gas and mining companies to publicly disclose the payments they make to governments around the world, the United States demonstrated world leadership in the fight against corruption."

  • Ali Neema, National Coordinator of PWYP Iraq, commented: “Transparency rules such as Dodd-Frank Section 1504 are crucial tools to redress extreme corruption problems linked to our country’s oil sector. Undoing this rule undermines efforts worldwide to make natural resource extraction honest and fair. More worryingly, it risks fuelling new terrorist threats and leaves transparency about Iraq’s oil to the whim of government ministers and officials.”

  • Miles Litvinoff, National Coordinator of PWYP UK, said: “Undoing this rule may push the US back as a global champion of transparency. But other jurisdictions are proving that they take anti-corruption measures in the extractive sector seriously. The UK is now in its second year of implementing its reports-on-payments-to-governments regulations, and most in-scope companies, including foreign UK-listed companies, are complying fully with their disclosure obligations without a problem.”

  • Organisasjon OxFam America :“Shame on the Senators who voted for corruption today. Under the guise of deregulation, Senators gutted a major bipartisan accomplishment that would bring sunshine to the payments oil companies make to despots and dictators. If President Trump is serious about his promise to “Drain the Swamp” and protect American Security, he will veto this dangerous bill immediately."

  • Mona Thowsen, generalsekretær i PWYP Norge: "This vote demonstrates the corporate power of the oil industry on American politics under the current US administration. It is a fair question to ask whose interests are being represrented in the Senate now, the American people or the oil industry?"