Diskusjonsnotat om utvidet land-for-land rapportering som offentlig innkjøpskriterium for norske kommuner

PWYP Norge ønsker dine innspill innen 20. mai 2019.

Kjenner du noen som jobber med offentlige anskaffelser i norske kommuner? Eller noen som kan ha meninger om dette? Send gjerne saken videre!

Diskusjonsnotatet beskriver formålet med å bruke utvidet land-for-land-rapportering som et krav i offentlige anskaffelser. Hensikten er å å likestille selskaper med og uten interne grenseoverskridende transaksjoner og for å bedre kontrollen med det offentliges ressurser og sikre mer kostnadseffektiv kontroll. PWYP Norge ønsker at diskusjonsnotatet skal brukes som et grunnlag for en dialog omkring hvordan kravet kan tas inn i norske kommuner. 

Her kan du lese diskusjonsnotatet i sin helhet(link is external). .

Send dine kommentarer på diskusjonsnotatet til post@pwyp.no innen 20. mai 2019

PWYP Norge ønsker innspill på diskusjonsnotatet og inviterer til en 60-dagers kommentarperiode fra 3. april – 20. mai. 

Når du svarer, forsøk å gjøre følgende:

  1. Oppgi side og avsnitt som din kommentar relaterer seg til
  2. Gi en begrunnelse for kommentaren din
  3. Foreslå en alternativ ordlyd der hvor det er relevant
  4. Være tydelig og presis

Vi anbefaler at du leser hele diskusjonsnotatet før du sender inn kommentarene dine.

Send dine kommentarer til PWYP Norge innen 20. mai 2019.

Kommentarer sendes per epost til post@pwyp.no.

Merk eposten med «Diskusjonsnotat».