Diskuterte Åpenhetsloven med ministerne

I debatt med blant annet Frankrikes utviklingsminister Pascal Canfin og Norges utviklingsminister Heikki Holmås poengterte PWYP Norges generalsekretær Mona Thowsen hvorfor "åpenhetsloven utvidet-land-for-land-rapportering":http://www.pwyp.no/nb/extended-country-country-reporting-3-minute-version bør innføres og hvordan dette kan hindre kapitalflukt og bruk av skatteparadiser.

130.000 milliarder kroner er gjemt bort i skatteparadiser. Kirkens Nødhjelp mener åpenhet er kuren, sa generalsekretær i Kirkens Nødhjelp Anne-Marie Helland i sin introduksjon til debatten Fra ulovlige pengestrømmer til utvikling under Utviklingskonferansen 2013. Debatten tok for seg hvordan kapitalflukt og bruk av hemmeligholdsjurisdiksjoner (skatteparadiser) hindrer utvikling og hvordan dette enorme problemet kan bekjempes. Deltakerne i debatten var Frankrikes utviklingsminister Pascal Canfin, Norges utviklingsminister Heikki Holmås, Jesse Griffiths, som er direktør i European Network on Debt and Development (EURODAD), generalsekretær i Kirkens Nødhjelp Anne-Marie Helland, og PWYP Norges generalsekretær Mona Thowsen.

Verdens største selskaper

 Noen av verdens største selskaper driver med utvinning av naturressurser. Utvinningsselskapene utnytter ofte land svake mekanismer til å beskytte seg mot kapitalflukt og skatteunndragelser. Utvinningsselskapene får tilgang til å hente ut ikke-fornybare begrensede ressurser, de kan benytte seg av infrastrukturen i samfunnene de er i, og få ansatte som er utdannet i landene de opererer i. Samtidig har selskapene klart å stille seg i en i posisjon hvor de i størst mulig grad klarer å unngå og betale skatt tilbake til disse samfunnene, sa Thowsen under debatten.

Venter at Norge går foran på land-for-land-rapportering

Pascal Canfin var den første ministeren fra Francois Hollandes nye franske regjering til å besøke Norge. Et forslag til en ny lov som om land-for-land-rapportering som går lenger enn USAs Dodd-Frank-lovgivning, fordi den blant annet også tar for seg skogdrift, kan allerede være klart i løpet av denne måneden, kunne Canfin opplyse. Den franske utviklingsministeren gjorde det også klart at han forventer at Norge kommer til å gå foran som et godt eksempel når det gjelder innføring av land-for-land-rapportering.

- Følg pengene -

Tommelfingerregelen er at man må følge pengene. Hvilke penger er tjent og hvor er de?, sa Mona Thowsen.

 Utvidet land-for-land-rapportering vil kunne vise hvor pengene er, og vil også kunne gjøre at investorer kan ta bedre beslutninger om hvor de bør investere pengene sine. EURODAD-direktør Jesse Griffiths utfordret utviklingsminister Heikki Holmås på det faktum at Norfund tar i bruk skatteparadiser i sine investeringer. Han kunne ikke på det nåværende tidspunkt si noe mer om hvorvidt det vil bli slutt på denne praksisen, men opplyste at eventuelle nye retningslinjer diskuteres.

Mange viktige debatter

 Utviklingskonferansen 2013, som hadde tittelen "Vekst, fordeling, forandring", ble arrangert av Kirkens Nødhjelp på Scandic Vulkan Hotell i Oslo. I tillegg til debatten om ulovlige pengestrømmer, ble også en rekke andre temaer diskutert på konferansen: Utviklingsminister Heikki Holmås og Høyre-leder Erna Solberg diskuterte forskjellen på rødgrønn og blå utviklingspolitikk.

Tidligere miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, som nå leder OECDs utviklingskomité tok for seg noen av de store i linjene i hvordan fremtidens utviklingspolitikk bør utformes, og det samme gjorde Benedicte Bull fra Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo. I tillegg ble Oljefondets investeringer og hvorvidt disse bidrar til utvikling heftig debattert. Sony Kapoor, som er direktør i tenketanken Re-Define ga Oljefondet sterk kritikk for både et manglende utviklingsperspektiv og dårlig avkastning.

Den siste debatten dreide seg om norsk næringsliv i utviklingsland, og tok spesifikt for seg Norges engasjement i autoritære Angola, som involverer både bistand og oljeutvinning. Høyres utviklingspolitiske talsmann, Peter S. Gitmark, kunne fra debattpanelet opplyse at Angola er et land Høyre ønsker at skal fortsatt skal få bistand også under en eventuell borgerlig regjering.