Donald Trump vil ha den tidligere sjefen i Exxon Mobil som sin utenriksminister.

 

Den tidligere Exxon-sjefen syn på åpenhet og skatt blir diskutert

Akkurat nå gjennomføres en "nomination hearing" av statsrådkandidaten Rex Tillerson. Her kan du se høringen live. Flere demokrater har ytret et ønske om  blokkere denne nominasjonen. Derfor kan grillingen bli interessant.

 

Rex Tillerson og åpenhet

PWYP i USA har sendt et brev til senatorene Corker og Cardin med nær 100 underskrifter hvor de ber om fortsatt amerikans lederskap i arbeidet for åpenhet. PWYP arbeider i mange land der oljeselskapet Exxon Mobil har operasjoner. Borgerne ønsker å følge pengestrømmer, men blir ofte hindret i sitt arbeid. 

Les: Brev til Senate Committee on Foreign Relations i anledning vurderingen av Rex Tillerson som utenriksminister.

Organisasjonen Global Witness går hardt ut i kronikken "Rex Tillerson Shares Exxon’s Tax Transparency Problems". Som Donald Trump ønsker heller ikke Rex Tillerson å være åpen pm sin skatt, på samme måte som heller ikek oljeselskapet ønsker å være åpne overfor borgerne. Global Witness skriver at Trump, Tillerson og Exxon Mobil deler oppfatningen om at vanlige lover og regler ikke gjelder for dem.

Tillersons eget åpningsinnlegg kan du lese her.

Jesse Drucker i New York Times har skrevet en artikkel "Rex Tillerson, Required to shed Exxon Shares, Wants to defer the Taxes" om Rex Tillersons syn på skatter og avgifter.

Drucker skriver at "I løpet av sine 41 år hos Exxon, har Mr. Tillerson enten samlet eller opptjent rett til å få mer enn to millioner i aksjer som han er ennå ikke kvalifisert til å selge. Kort fortalt, er de verdt ca $ 174 millioner kroner ved Exxon dagens aksjekurs. Under en typisk lederlønninger arrangement, kan ledere utsette skatteregningen på sine aksjer før de er kvalifisert til å selge, en prosess som kalles "vesting"."

 

Rex Tillerson og "Big Oil"

Avisen The Guardian skriver at "Rex Tiller is big oil personified". Artikkelen i The Guardian forteller om undersøkende journalistikk som har viser at Exxon visste om klimaendringer siden 1981, som var sju år før klimaendringer ble offentlig kjent. Likevel fortsatte oljeselskapet å finansiere arbeidet for å fremme fornektelse av klimaendringer i 27 år etter dette. Oljeselskapet er blitt anklaget for å ha forledet det amerikanske folket. 

Den amerikanske oljelobbyen er organisert i en lobbyorganisasjon som heter American Petroleum Institute (API). API er USAs største bransjeorganisasjon for olje- og gassindustrien og representerer mer enn 600 medlemmer. Da flere barn som bodde nær oljeterminalene i den amerikanske staten Georgia begynte å få leukemi og bli syke ba en lokal lege de lokale myndighetene om å underøske om dette kunne ha sammenheng med at mennesker som bor nær oljeterminaler kan ha større risiko for kreft. American Petroleum Institute (API) betalte da forskere for å bevise at tilfeller av kreft hos barn ikke hardde sammenheng med oljeselskapenes drift.  Center for Public Integrity(link is external), som driver undersøkende journalistikk, har samlet interne notater, e-poster, brev og møtereferater det siste året som viser at API skal ha brukt minst 36 millioner amerikanske dollar på det som beskrives ”å beskytte medlemmenes interesser”. Mange av dokumentene skildrer et systematisk forsøk på å påvirke vitenskapen som knytter benzen til kreft.  sammendraget står det at det forventes at forskningen skal vise at dagens nivåer av benzen "ikke utgjør en risiko for allmennheten", og at dagens industrielle grenser ”ikke skaper en uakseptabel risiko for arbeidstakerne.”

Uten å telle med de som er utsatt på arbeidsplassen har over 5 millioner amerikanere som bor nærme oljeraffinerier større risiko for kreft, ifølge  Center for Public Integrity. Dette kommer av benzen, som er et kreftfremkallende kjemikalie i olje.

Les: API vil motbevise risiko for kreft hos barn

 

Exxon og skatteparadiser

Exxon Mobil er et selskap som sammen med BP tidligere har gikk i bresjen for å lede en lobbykampanje mot å innføre åpenhetsloven land-for-land rapportering i USA. Tidligere fikk selskapene et søksmål mot seg for skatteomgåelse. Deretter ledet de en kampanje mot regler for åpenhet. Selskapene forsøkte å påvirke Securities and Exchange Commission (SEC) for å få selskaper til å slippe å publisere detaljer om hvor mye de betaler myndighetene for olje- og gassprosjekter.

I rapporten "Piping Profits" avslørte PWYP Norge at Exxon hadde en rekke datterselskaper i skatteparadiser. 

 

PWYP USA foreslår følgende tweets under høringen:

Global PWYP coalition speaks: US must continue to lead on oil, gas and mining anti-corruption efforts. #Tillerson http://bit.ly/pwyprxt

Nearly 100 CSOs write to @SenBobCorker @SenatorCardin urging US to continue to lead on oil, gas &mining transparency http://bit.ly/pwyprxt

Nearly 100 CSOs write to @SenBobCorker @SenatorCardin urging US leadership to defend civil society space globally http://bit.ly/pwyprxt

#RexTillerson has made deals benefiting corrupt dictators and #Exxon profits, can he shift to diplomatic deals benefiting US interests? 

SecState about more than making deals-must uphold American values eg countering #corruption and fighting oppression globally #RexTillerson

Global #corruption and #bribery leads to conflict and is a direct threat to US national security #NoMoreSecretDeals http://bit.ly/pwyprxt

#RexTillerson 4 decades w/ #Exxon dealing for commercial interest alone - can he make diplomatic deals to promote US interests? http://bit.ly/pwyprxt

 

Rex Tillerson tolkning av juss og lobbykampanjer

I  nominasjonshøringen ble Tillerson presset på hvilke interesser han vil ivareta i sin rolle som utenriksminister, oljeselskapenes interesser eller det amerikanske folkets interesser. CNN har transkribert nominasjonshøringen der Rex Tiller måtte svare på en rekke spørsmål.  

Rex Tillerson  ble informert om flere rapporter som fortalte om hvor mange millioner Exxon Mobile hadde brukt på lobbykampanjer knyttet til sanskjoner. Han ble spurt hvilken posisjon selskapet hadde i lobbykampanjene det ble referert til, men Tillerson kunne ikke svare på at han visste hvilken posisjon selskapet hadde eller hvorvidt de hadde lobbet for eller mot sanksjoner. Tillerson hevdet han fortsatt hadde ingen kunnskap om kampanjene. 

Det synes noe overraskende at Rex Tillerson hadde så liten kunnskap om ExxonMObils lobbykampanjer, særlig siden Rex Tiller personlig  drev lobbyvirkosomhet mot åpenhetsloven Dodd-Frank og seksjon 1504, som ville kreve åpenhet fra selskaper om betalinger til myndigheter.

Les i Politico: "Rex Tillerson Tried to Get This Rule Killed. Now Congress Is About to Do It for Him"

Da Rex Tillerson ble spurt om oljeselskapets rolle under USAs sanksjonene mot Iran var Rex Tillerson så uvitende om ExxonMObiles kampanjer at han måtte spørre  Senator Robert Menendez, D-N.J om Exxon Mobile hadde drevet "lobbyvirksomhet for sanksjoner eller lobbyvirksomhet mot sanksjonene?" Menendez responderte da: "Jeg vet at det ikke var lobbyvirksomhet for sanksjonene." 

 • Rex Tillerson (og hva han ikke kjenner til) om ExxonMobiles lobbykampanjer
  • Mr. Tillerson, I know that you're new to this, and I know that the chairman was trying to help you out on the question of lobbying on sanctions. You stated on the record that to your knowledge, neither you nor Exxon ever lobbied against sanctions; that you were merely seeking information.

   I have four different lobbying reports totaling millions of dollars, as required by the Lobbying Disclosure Act, that lists ExxonMobil's lobbying activities on four specific pieces of legislation authorizing sanctions, including the Comprehensive Iran Sanctions Accountability and Divestment Act of 2010, the Russian Aggression Prevention Act of 2014, the Ukraine Freedom Support Act of 2014, and the Stand for Ukraine Act.

   Now, I know you're new to this, but it's pretty clear. My understanding is that when you employ lobbyists, who submit lobbying forms under the law, you are taking a position. Is that not correct?

   TILLERSON: If the form clearly indicates whether we were -- I don't know -- I haven't seen the form you're holding in your hand, so I don't know whether it indicates were we lobbying for the sanctions or were we lobbying against the sanctions.

   MENENDEZ: I know you weren't lobbying for the sanctions, but...

   TILLERSON: Well, if the form there...

   MENENDEZ: It says specifically, for example, here, specific lobbying issues: Russian Aggression Prevention of 2014, provisions related to energy. You weren't lobbying for sanctions on energy, were you?

   TILLERSON: I think that's a description of the subject that was discussed. And I haven't seen the form, Senator, so I don't want to be presumptuous here.

   MENENDEZ: Well, you don't -- let me just edify you for the future. You don't need a lobbying disclosure form to simply seek information and clarification about a bill. That's not lobbying. Lobbying specifically is to promote a view, a position and what not.