EITI vil satse på ansvarlighet og en god offentlig debatt i 2015

EITI har mål om å bli enda bedre i 2015.

Det fortalte leder av EITI-sekretariatet, Jonas Moberg, i en nyttårsmelding. Ved inngangen til 2015 er det 48 EITI-land. 

– Vi vil fortsette å bygge på de beste erfaringene vi har hatt så langt. Vi vil oppmuntre alle landene til en god gjennomføring av EITI-standarden. I tillegg til åpenhet vil noen av de viktigste prioriteringene til Extractive Industries Transparency Initative (EITI) i 2015 være ansvarlighet og å ha en god offentlig debatt, sa Jonas Moberg.  

Global standard

Å styrke EITI som en global standard vil være høyt på agendaen til EITI i dette året. En strategisk posisjonering, mer oppsøkende arbeid, nettverksutbygging og datainteroperabilitet skal være virkelmidler for å nå disse målene.

Det er nå 48 land som er med i EITI. 31 av disse landene er ”compliant countries”, land som er godkjent og oppfyller alle kravene i EITI-standarden. 17 land er godkjent som kandidatland, og er i prosess med å implementere EITI. Colombia, Myanmar, USA og Storbritannia er blant landene som ble en del av EITI i 2014, og de har nå status som kandidatland. 

– EITI kan brukes på mange forskjellige måter, og vi har nå 48 forskjellige modeller som blir gjennomført under en standard, sa Moberg.

Vanskelig situasjon i Aserbajdsjan

I oktober i fjor ble EITIs årsmøte arrangert i Myanmar. Der ble nye medlemsland ønsket velkommen og utfordringer diskutert. Blant annet situasjonen for sivilsamfunn i Aserbajdsjan ble tatt opp. Human Rights Watch har bedt EITI om å utestenge Aserbajdsjan på grunn av myndighetenes oppførsel mot organisasjoner, journalister og andre i sivilsamfunnet. I Myanmar ble EITI-styret enige om at Aserbajdsjan må gjennom en pre-validering, som nå er i gang.

Les: ”HRW vil suspendere Aserbajdsjan fra EITI”

– EITI er stadig et forum der regjeringer, selskaper, og det sivile samfunn møtes for å bli enige om en felles agenda for bedre styring av naturressurser, sa Moberg i nyttårsmeldingen.