Et stort skritt på veien mot større åpenhet for banker

Finansministerene i Europaparlamentet har nå blitt enige om at banker i EU skal måtte rapportere land for land fra 2014. Dermed har EU kommet et stort skritt videre på veien mot større åpenhet i banksektoren.

EUs nye kapitalkravdirektiv (CRD IV) vil kreve at bankene offentliggjør profitt, skatteinnbetalinger, subsidier som er motatt, omsetning og antall ansatte i hvert land de opererer i.

Denne informasjonen skal inkluderes i bankenes årsrapporter. Forrige ukes "avtale" om å innføre land-for-land-rapportering for banker må godkjennes av EUs medlemsstater, og deretter av EU-parlamentet hvor det er ventet avstemning i midten av april.

EU-landene tar også sikte på å begrense bankansattes bonuser, slik at disse som hovedregel ikke overstiger årslønnen. "*Les mer her*"