EU-topper vil ha omfattende land-for-land-rapportering

På et EU-toppmøte forrige onsdag foreslo EU-ledere å innføre en utvidet land-for-land-rapportering for multinasjonale selskaper også utenfor utvinningsindustrien, ifølge Financial Times.

Det betyr at selskaper som Apple og Google snart kan bli nødt til å rapportere om profitt og skatt i hvert enkelt land de opererer i. EUs forslag kommer i kjølvannet av omfattende oppmerksomhet rundt skatteungåelsestaktikkene til selskaper som Apple, Google og Starbucks. "Ifølge Financial Times" kan endringene komme allerede i løpet av sommeren.

EUs kommissær for det indre marked, Michel Barnier, ser nå på hvordan et slikt lovverk kan utformes. Utviklingsland har gjennom årtier opplevd hvordan potensielle skatteinntekter forsvinner utenlands, spesielt i forbindelse med utvinning av naturressurser. Og nå har altså multinasjonale selskapers skatteunndragelser kommet høyt opp på den politiske agendaen også i vår del av verden.