Europakommisjonen beordret Apple til å betale 13 milliarder euro i skatt til Irland. Vil Irland ta imot skattepengene?

 

Europakommisjonen har beordret Apple til å betale 13 milliarder euro i skatt til Irland. Det tilsvarer 120 milliarder norske kroner. Dette skal dekke manglende skattebetalinger for perioden 2003-2014.

EU-kommisjonen mener at selskapet i praksis har fått statsstøtte fra Irland gjennom to skatteavtaler i 1991 og i 2007. Avtalene hadde som konsekvens at selskapets skatteprosent falt til 0,005% i 2014. EU-kommisjonen  mener at selskapet har fått ulovlige skattefordeler og at dette er i strid med EUs regelverk.

Lederen i Apple, Tim Cook, sa at han opplevde at selskapet var blitt anklaget for noe som var helt fjernt for Apple sine verdier, i et intervju med den irske statskanalen RTÉ, gjengitt i Irish Times.

 - “When you are accused of doing something that’s so foreign to your values, it brings out an outrage in you, that’s how we feel”, uttalte Cook.

Irish Times skriver at Tim Cook imøtegår anklagene og uttalte at selskapet lenge har drevet lobbyvirksomhet for å få på plass et enkelt skattesystem:

- “… long been an advocate for a simple, straight-forward and transparent international tax system. We desire this, we would work with any one to achieve this”.

På spørsmål om han trodde at Irland ville ta imot skattepengene svarte Tim Cook følgende:

 -“Ireland always does the right thing. You can always count on that. Democracy can be a bit ugly in the process, but it eventually gets to the right place.”

 

Rasende irsk finansminister

Irland har et stort underskudd på statsbudsjettet som ble vurdert som ”ikke bærekraftig” av OECD. Vanlige arbeidstakere har måttet stramme inn livreimen og har opplevd trange tider med en krympende offentlig hjelp, samtidig som finanssektoren på kunstig måte har blåst opp landets inntekter.

Etter finanskrisen klarte ikke Irland å betjene sine utgifter og fikk da en redningspakke fra EU på 85 milliarder euro.

Man skulle tro at de fleste lands finansministre ville blitt svært fornøyde dersom de fikk ekstra skatteinntekter og kunne nedbetale gjeld og andre utgifter. Irlands finansminister, Michael Noonan, derimot, er rasende, skriver Fortune.

Noonan uttalte følgende på nasjonalt irsk tv:

 - “It is important that we send a strong message that Ireland remains an attractive and stable location of choice for long-term substantive investment.” He said a challenge was needed “to defend the integrity of our tax system, to provide tax certainty to business, and to challenge the encroachment of the EU state aid rules.”

Finansministeren er villig til å kjempe i EUs rettssystem for retten til å ikke innhente skatten som Apple unngikk i 12 år. Irske myndigheter frykter at denne spesifikke dommen kan komme til å få betydning også for andre selskaper. Irland bruker argumentet om at dette handler om Irlands suverenitet til å sette sine egne skattesatser. Finansministeren er tydeligvis mindre opptatt av at Irland i praksis underminerer andre lands skattesuverenitet.

EU-kommisjonen  har også sett på andre lands praksiser, blant annet i Belgia og i Nederland. EU –kommisjonen mener at Belgia i 35 avtaler har begunstiget selskaper med det de påstår er ulovlig statsstøtte.

Foreløpig har Irland fått lov til å sette pengene på en sperret konto inntil saken er avgjort i rettssystemet.  EU-kommisjonen kan heller ikke kreve at pengene skal bli brukt til å betjene lån. En klage fra Irland og Apple kan ta mange år i en rettssak. EU kommisjonen antar at det kan ta i alle fall seks år. Saken vil i såfall måtte gå gjennom den alminnelige EU-retten i EU-domstolen.

Saken kan også få betydning for hvilke avtaler Norge har inngått med multinasjonale selskaper.

Les i DN: Skattekrav kan komme