Farligere å kjempe for naturressursrettferdighet

Farligere å kjempe for naturressursrettferdighet

 

Tilbakeslag mot sivilsamfunnsaktivister som arbeider for en rettferdig bruk av deres lands naturressurser

Over hele verden er det nå et tydelig og økende tilbakeslag mot sivilsamfunnsaktivister som arbeider for en rettferdig bruk av deres lands naturressurser, inkludert i OECD-land. Det er blitt farligere å stille spørsmål om håndteringen av lands naturressurser og å kreve at naturressursene skal komme befolkningen til gode. Det er det samme som å møte store maktforskjeller. Det pågår en intensivert jakt på naturressurser verden over hele verden. Det truer verdens sårbare økosystemer. Samtidig er det en økende grad av autoritære verdier på fremmarsj, noe som resultarer i laver toleranse for mangfold og begrensninger av både individuelle friheter og kollektive rettigheter. Bare i 2015 ble 185 aktivister som kjemper for å beskytte miljøet og for åpenhet i olje-, gass- og gruve, drept, inkludert drapet på miljøaktivisten Berta Cáceres i Honduras. Det forteller den ferske rapporten, "Against all odds". Rapporten inneholder en rekke casestudier som illustrerer de ulike typer trusler som sivilsamfunnet står overfor når de stiller spørsmål om skruppelløs utbytting av naturressurser. 

Les i CNN: "Prize-winning environmental activist, shot dead in Mexico"

En utviklingen i negativ retning

De mest vanlige taktikkene aktivister blir utsatt for er alt fra restriktiv lovgivning, kriminalisering, uberettiget overvåkning, svertekampanjer, innstramming av offentlig rom for sivilsamfunn, vold og i verste fall, drap. Rapporten forteller at dette skjer i økende grad og daglig. Derfor setter rapporten søkelys på noen av de overgrepe som skjer mot aktivister som står opp for rettighetene til sine medborgere. De som rammes hardest er kvinner og urfolk som allerede ofte er økonomisk og politisk marginalisert.

Les i Aftenposten: "Nå står halvparten av verdens primater i fare for å utryddes".

Sammen mot restriktiv lovgivning

Rapporten er kommet i stand som et samarbeid mellom CIVICUS og Publish What You Pay fordi mange av nettverkets medlemmer opplegger slike forhold i sitt daglige arbeid. Dette er en realitet i mange, om ikke alle, ressursrike land, og spenner fra Australia, til den demokratiske republikken i Kongo, til Azerbajan og til Canada og USA.

Det haster å snu denne trenden. Dette er et arbeid som må innrettes på tvers av ulike satsninger, fra arbeid på ulike områder som skatt og kapitalflukt, bærekraftig miljø, urfolksrettigheter, kjønns-og seksualitetsmangfold.