- Feil tidspunkt å trekke seg ut på

Miguel Zamora var i Norge i November 2014 for å delta på PWYP Norge sitt kapasitetsbyggingsprogram, her er han foran Stortinget for å diskutere konsekvensene av norsk politikk utenfor Norge. Foto: Eline Helldal

Tidligere TRACE-deltaker Miguel Zamora har deltatt i oppropet for å endre avgjørelsen om å legge ned den norske ambassaden i Guatemala. Han forteller hvorfor det er en uklok avgjørelse i dette notatet. 

Den beklagelig avgjørelse av den norske regjeringen om å stenge sin i ambassaden i Guatemala har overrasket og forårsaket alvorlig bekymring blant mange nasjonale og internasjonale organisasjoner. Norge har vært en viktig partner for staten og folket siden forhandlingene av fredsavtalene og overgangen fra den væpnede konflikten til den demokratiske æra. I startfasen av å bygge et demokratisk samfunn, etablere rettssikkerhet og respekt for menneskerettighetene, har Norge vært standhaftig i å støtte etableringen av mekanismer for dialog. Et eksempel er Grupo Filtro, et møtepunkt for europeiske ambassader som gjennomfører en periodisk vurdering av menneskerettigheter i Guatemala, og styrker broer mellom departementer og urfolk i jakten på inkluderende, bærekraftige løsninger på de prinsipielle utfordringer.

Utvinningsindustrien på agendaen

Nylig, med ekstra støtte fra Publish What You Pay Norge, har ambassaden spilt en sentral rolle i å adressere en av hovedkildene til sosial konflikt i Guatemala, utvinningsindustrien. I Guatemala har kommuner med gruvelisens sju ganger større sannsynlighet for å rapportere sosial konflikt enn de uten. I dag er flere gruveselskaper stilt for retten for brudd på menneskerettighetene i nasjonale og utenlandske domstoler.

Ambassadens sentrale rolle

Ambassaden har i kapasitet av å ha Pro-Temproré presidentskapet i G13, gruppen som består av de største internasjonale givere til Guatemala, reist spørsmålet om utvinningsindustrien i den offentlige debatten, og har lagt frem åpenhet som en ny måte å oppnå godt styresett og forebygging av konflikt. Resultatene er betydelige. Ambassaden har fremmet internasjonal støtte til Extractive Industries Transparency Initiative i Guatemala, som hadde blitt stoppet. Ambassaden samlet partene for å blåse liv i initiativet, ta skritt for å åpne tilgangen til sivilsamfunnets deltakelse, og diskutere mulige løsninger til prosessen basert på nasjonale behov og prioriteringer.

Pågående kamp for å styrke rettstystemet 

I år har Guatemala blitt rystet av en omfattende korrupsjonsskandale som involverer flere ministre, dommere, visepresidenten og presidenten. Innbyggerne reagerte med fredelige protester på en historiske skala der de ba om lovgivende og politiske reformer og økt åpenhet. Ambassaden i Norge er en sentral aktør, og har samlet sammen ulike sektorer i samfunnet for å diskutere sine forslag til endring, oppfordret regjeringen til å respektere sivile rettigheter og grunnleggende friheter, og særlig, uttrykket offentlig støtte til den internasjonale kommisjonen mot straffefrihet i Guatemala, det FN-sponsede organet som avdekker korrupsjon og har vært viktig for å styrke rettssystemet og rettssikkerhet i Guatemala.

Feil tidspunkt

Beslutningen om å trekke seg ut fra Guatemala når vi er ved et vendepunkt i vår historie, der vi streber etter å oppnå større grad av demokrati og åpenhet, er å frata staten og folket en av de viktigste allierte i den demokratisk æra. En alliert som med mange års erfaring forstår landets kompliserte historie og sosio-politiske arbeidet. Vi oppfordrer Utenriksdepartementet til å revurdere sin beslutning, og tidspunktet for uttak av sin ambassade fra Guatemala, gitt kontekst og de sterke båndene basert på demokratisk dialog, menneskerettigheter og åpenhet som har blitt bygget over nesten to tiår med samarbeid.

Miguel Zamora, Guatemala, 19 november 2015

 

Ønsker du å støtte kampen for å beholde den norske ambassaden i Guatemala kan du levere din underskrift her.(link is external)