FN- korrupsjonsjeger forsøkt utvist av Guatemalas president

Guatemalas president, Jimmy Morales, har pålagt utvisning av lederen av den internasjonale og FN-støttede kommisjonen mot straffefrihet fra Guatemala, skriver BBC.

Utvisningen av Velásquez kommer bare dager etter at Guatemalas saksadvokat spurte Høyesterett om å frata president Morales hans immunitet mot å svare på spørsmål om manglende kampanjefinansieringsmidler, skriver Transparency International i sin pressemelding. President Morales avviser alle anklager.

Konstitusjonsdomstolen stoppet ordren, men Morales sa at domstolen ikke hadde mulighet til å overstyre sine egne beslutninger som han mente gjaldt utenrikspolitikk, skriver BBC.

Benedicte Bull, professor ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo (SUM-UiO), skriver i Dagsavisen (29. august): "Tilfellet Guatemala viser at kampen mot korrupsjon og for fred ikke er en kamp som kan vinnes en gang for alle, men må kjempes i stort og smått hver dag."

Les mer: FN-korrupsjonsjeger står imot mørke motkrefter i Guatemala

Samarbeidet med PWYP Norge

Ivan Velasquez var i Oslo i desember 2016 da han deltok på konferansen "Making Transparency Possible" og snakket om hvordan skal kampen mot korrupsjon føres når myndighetene er en del av problemet. 

Se inlegget "Against all odds in Guatemala - a corruption case involving the highest political and military levels" av Iván Velásquez, Commissioner, International Commission Against Impunity in Guatemala, (CICIG), Guatemala

Hva kan rettssystemet i Guatemala gjøre?

Yassmin Barrios er dommer i Høyrisikodomstolen i Guatemala og blir utnevnt til æresdoktor av Universitetet i Oslo (Ui).

UiO, Den norske Dommerforening og Oslo Dokumentarkino har invitert inviterer til seminar med etterfølgende lunsj fredag 1. september kl 9-12, der Barrios forteller om rettsvesenets reise fra kolonivelde til å bli en selvstendig stat med et rettssystem etter europeisk modell og med en demokratisk konstitusjon. Lagdommer og leder i Dommerforeningens menneskerettighetsutvalg Elizabeth Baumann innleder om situasjonen for rettsikkerhet i Guatemala.

Guatemalas konstitusjonsdomstolen tok en avgjørende dom mot president Jimmy Morales beslutning om utvisning av Ivan Velasquez, melder Reuters. Jimmy Morales nå sier at han ville respektere domstolens avgjørelse i motsetning av hans tidligere posisjon, da han sa at retten hadde overstyrt sitt mandat ved å avgjøre saken.