FN-korrupsjonsjeger står imot mørke motkrefter i Guatemala

 

Hvordan føre kampen mot korrupsjon når myndighetene er en del av problemet?

Ivan Velasquez er den colombianske advokaten som leder den  internasjonale og FN-støttede kommisjonen mot straffefrihet i Guatemala (CICIG). Velasquez, som opprinnelig er fra Colombia, har stått imot press og trusler for å få sannheten på bordet om korrupsjon og maktmisbruk på høyeste nivå i samfunnet.  I Guatemala beskytter politiske eliter, militære strukturer og et autoritært regime sine egne.  Det har Ivan Velasquez og CICIG fått merke.

Det er også derfor PWYP Norge har invitert ham som en av hovedtalerne på konferansen ”Making Transparency Possible”  den 14. desember for  å snakke om ”Hvordan skal kampen mot korrupsjon føres når myndighetene er en del av problemet?".

CICIG står bak avsløringen av en rekke høykorrupsjonsskandaler som til nå har ført til at både presidenten og visepresidenten har måttet gå. I april 2015 offentliggjorde CICIG resultatet av etterforskning av ”La Linea”, et kriminelt nettverk som har svindlet og bedrevet skatteunndragelse. Disse avsløringen var siste dråpen for folket i Guatemala og masseprotestene begynte i gatene etter at CICIG offentliggjorde resultatene av undersøkelsen.

En måned før avsløringene disse fra CICIG ble offentliggjort arrangerte PWYP Norge et åpent seminar i Guatemala by med over 160 deltakere fra utvinningsindustrien, offentlig ansatte, studenter, sivilsamfunnsorganisasjoner og internasjonale organisasjoner og ambassader. Seminaret fikk mye oppmerksomhet i media og emneknaggen #TransparenciaGT” (åpenhet i Guatemala) var en av de mest brukte denne dagen i Guatemala. 

Korrupsjon var et mye omtalt ord i Guatemalas gater i 2015. Gateprotester og massemobilisering av hele befolkningen førte til store omveltninger i samfunnet. Det omtales som en ekstraordinær hendelse at rundt 100 000 mennesker tok til gatene i hovedstaden og tusenvis rundt omkring i andre byer i landet. Nærmere 40 statsansatte totalt og flere fra næringslivet har blitt arrestert. Et ønske om et samfunn uten korrupsjon har samlet mennesker fra ulike sektorer og ulike samfunnsklasser gjorde felles kamp og styrken folket viste med sin støtte til CICIG, var massiv.

Meld deg på konferansen her.

 

Mørke krefter på hevntokt

Kampanjen mot Ivan Velasquez  har blant annet vært ført av en organisasjon som kaller seg ”Fundación contra el Terrorismo” (“Stiftelsen mot terrorisme”). Denne stiftelsen er etablert av nettopp de strukturene i det Guatemalanske samfunnet som ikke vil ha sannheten frem, de eks-militære og de mest reaksjonære av krigsforbryterne.

”Stiftelsen mot terrorisme” har lenge forsøkt å stoppe Ivan Velasquez og undersøkelsene i CICIG. Den 15. november kom nyheten om at stiftelsen forsøker å sverte ham ved å tillegge ham skylden for drapet på den tidligere finansministeren Pavel Centeno. Ivan Velasquez blir anklaget for å ha beordret en ”utenomrettslig henrettelse”.

Bakgrunnen var at CICIG hadde gjort undersøkelser i en ny høykorrupsjonsskandale som involverte fem bankdirektører i "Banco de Trabajadores” ("Arbeidernes Bank"). De fem bankdirektørene tilhørte en kriminell struktur og var anklaget for å ha gjort seg rik på småsparernes bekostning gjennom storstilt korrupsjon. Korrupsjonsundersøkelsene førte til at de fem bankdirektørene skulle arresteres. I politiaksjonen fikk politiet pågrepet de korrupte bankdirektørene, men den tidligere finansministeren Pavel Centeno døde i en skuddveksling som oppsto. Dødsårsaken er ikke blitt offentliggjort ennå. Dette skjedde den 28. oktober i år under et politioperasjon i sone 4 i Mixco.

Den fjerde straffedomstolen besluttet først å behandle påtalen mot Ivan Velasquez, men i dag kom nyheten om at domstolen henlegger saken. Dersom påtalen hadde ført frem i et korrupt rettssystem kunne han ha blitt fratatt sin immunitet.

Velasquez og andre ansatte i CICIG har immunitet i sitt arbeid med høykorrupsjonsundersøkelsene for å beskytte dem mot slike forsøk på å hindre undersøkelser, fordi det er så vanlig. Velasquez kunne ha blitt hindret i å dra ut av landet, og å delta på konferansen her i Norge. Det skjer heldigvis ikke nå.

 

Massiv støtte

 - Dommeren Miguel Angel Galvez opplevde noe tilsvarende for ikke så lenge siden. Han er dommer i en høyprofilert sak, forteller Mariel Støen, førsteamanuensis ved Senter for Utvikling og Miljø (SUM), på Universitet i Oslo, som for øyeblikket er i Guatemala.

- Folk i Guatemala har gitt en massiv støtte til korrupsjonsjegeren Velasquez, forteller hun. Velasquz og CICIG har stor støtte blant folk i Guatemala og hundre tusener protesterte over flere måneder da høykorrupsjonsskandalene ble kjent i fjor. I går takket Velasquez den støtte folk i Guatemala har gitt ham og fortalte at her er det mørke krefter i spill som forsøker å sverte ham og arbeidet som føres i CICIG, forteller Støen. 


Også den amerikanske ambassadøren, Todd Robinson, gikk raskt ut og støttet Velasquez offentlig da den årlige rapporten fra CICIG ble presentert i Guatemala By, den 23. november i år, forteller hun.

 

Farlig å følge penger og makt i Guatemala

Fire høyprofilerte dommere fra Guatemala, Yasmin Barros, Haroldo Vasquez, Miguel Angel Galvez og Claudia Gonzales, var nylig i Oslo som gjester av Dommerforeningens menneskerettsutvalg og Juristforbundet under rettssikkerhetskonferansen 2016 der kampen for en rettsstat i Guatemala var tema. Dommerne fortalte hva det koster å stå opp for en uavhengige domstoler og rettsstat. En av dommerne, Yasmin Barros,  er leder av en avdeling i Tribunalet for høyrisikosaker i Guatemala og lever med livvakter rundt seg døgnet rundt. Hun ble blant annet tildelt prisen ”International Women of Courage” av Michelle Obama.

Les: Hva gjør Regjeringen i Norge etter Panama Papers? Finansdepartementet foreslår å beskytte skatteparadiser.

 

Et av FNs mest innovativ verktøy

Det var i  2007 Guatemala ba FN om hjelp til å håndtere organiserte kriminaliteten som preget landet. Det førte til at "International Commission against Impunity in Guatemala (som i Guatemala er kjent under akronymet CICIG), ble opprettet. Arbeidet CICIG har gjort er det mange som mener at er det viktigste FN har gjort.

Avisen The Nation skriver at opprettelsen av CICG anses som et av de mest innovative programmene FN har gjort og at det kan tjene som en modell for hele verden i hvordan lovløshet kan håndteres.

CICIG er en "unnværlig partner" i et land hvor man kjemper mot organisert kriminalitet og korrupsjon, sier James A. Goldston, administrerende direktør i Justice Initiative. "I de siste åtte årene har CICIG spilt en avgjørende rolle i Guatemala for å styrke påtalemyndigheter, fremme korrupsjonssaker og rettsforfølgelse av alvorlig kriminelle. De har gitt internasjonal støtte til en sårt tiltrengt juridisk reform, og styrket statens institusjoner for et bedre demokratisk system". Kommisjonen er en unik felles innsats av FN og Guatemalas regjering: den mottar finansiell og teknisk støtte fra det internasjonale samfunnet og ledes av en internasjonal stab, men den opererer innenfor Guatemalas lov og rettssystem.

Norge har støttet FN-institusjonen CICIG og kampen mot korrupsjon og i Guatemala og Dommerforeningens menneskerettsutvalg har et samarbeidprosjekt med Guatemalanske dommere.

Vil du høre mer om Ivan Velasquez og kampen mot korrupsjon, så meld deg på konferansen her.