FNs 17 nye bærekraftsmål

FNs generalsekretær Ban Ki-moon ledet sluttforhandlingene om de nye bærekraftsmålene. Her fra hans norgesbesøk i juli i år. Foto: Christine Amdam

Alle FN-landene er nå kommet til enighet om FNs nye bærekraftsmål. Etter to år med forhandlinger og to dager på overtid.

Målene ble vedtatt til stående applaus i FN-bygningen natt til mandag norsk tid.

– Klarer vi å nå disse målene kan vi bli den første generasjonen som utrydder ekstrem fattigdom samtidig som vi styrker det globale grønne skiftet. Dette er en av FNs mest omfattende satsinger noensinne. De skal gjelde for alle land - og i alle land, sier utenriksminister Børge Brende, ifølge Bistandsaktuelt. 

Her er de 17 nye målene:

 1. Utrydde all fattigdom. Ingen skal leve under 1, 25 dollar dagen.
 2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet, bedre ernæring og fremme bærekraftig landbruk
 3. Sikre og fremme god helse og sunnhet for alle aldersgrupper
 4. Sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning for alle, og fremme livslang læring
 5. Oppnå likestilling mellom kjønn, og myndiggjøre kvinner og jenter
 6. Sikre bærekraftig forvaltning og tilgang til vann og sanitæranlegg for alle
 7. Sikre tilgang til pålitelig og bærekraftig energi som alle kan ha råd til
 8. Fremme varig, bærekraftig og inkluderende økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
 9. Bygge robust infrastruktur, bidra til inkluderende og bærekraftig industrialisering og fremme innovasjon
 10. Redusere ulikhet i og mellom land
 11. Gjøre byer og bosetninger inkluderende, robuste og bærekraftige
 12. Sikre bærekraftig forbruk- og produksjonssystemer
 13. Ta aktivt og umiddelbart ansvar for å bekjempe klimaendringer og konsekvensene av disse
 14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en bærekraftig måte
 15. Beskytte, gjenoppbygge og fremme bærekraftig bruk av jordas økosystemer, sikre bærekraftig forvaltning av skog, bekjempe ørkenspredning, stoppe og reversere erosjon og trygge artsmangfoldet
 16. Fremme fredelige, inkluderende og rettferdige samfunn for bærekraftig utvikling med effektive og ansvarlige institusjoner på alle nivå
 17. Styrke mulighetene for bærekraftige tiltak og globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

Kilde: FN-Sambandet