Fokusgruppe diskuterer innsendte forslag

Publish What You Pay Norge sendte nylig inn en kommentar til OECD på et diskusjonsutkast i et arbeide på tre ulike skattepolitiske områder. Nå er alle kommentarer mottatt, og det videre arbeidet er igangsatt.

OECD har satt sammen en fokusgruppe som går gjennom alle de innsendte kommentarene på diskusjonsutkastet som tar for seg tre skattepolitiske områder som er identifisert i ”Action 6”.

- Gruppen har allerede hatt et møte, og de jobber nå med detaljene. De er i full gang med diskusjonen og skal komme frem til en løsning for hvordan de kan implementere forslagene, og senere få det godkjent, sier Denise Goward i OECD til PWYP Norge.

Det internasjonale pengefondet

PWYP Norge ønsket med sitt innsendte forslag å opplyse OECD om et brev vi nylig sendte inn til det internasjonale pengefondet (IMF) om økonomisk ”spillover”. Vi mener det er viktig å sette dette i sammenheng. ”Spillover” i skattleggingen handler om den negative konkurransen som kommer av at noen lands skattelovgivning ødelegger skattefundamentet for andre land.

Les mer om de tre skattepolitiske områdene definert i "Action 6" her.

Mange kommentarer

Kommentarer fra 80 bedrifter og organisasjoner har blitt sendt inn til OECD.  Du kan lese alle kommentarene her. PWYP Norge setter pris på åpenheten til OECD, og at alle kommentarene er tilgjengelige på nett.