Folk vil betale for felleskapet, selskaper vil ikke?

Nordmenn er villige til å betale mer i skatt for å bevare velferdsgoder, viser ny undersøkelse. Samtidig forsøker utvinningsselskaper å begrense skattelovgivning for dem selv.*

Rundt halvparten av de spurte i en ny undersøkelse svarer at de er villig til å betale mer skatt for å sikre dagens nivå på helse- og omsorgstjenester i Norge, skriver "Dagens Næringsliv" Samtidig forsøker sterke interesser, deriblant Statoil, å "begrense den nye norske åpenhetsloven", som vil pålegge utvinningsselskaper å offentliggjøre hvor mye de betaler i skatt i de ulike landene de opererer. Loven er ment å hindre korrupsjon og skatteunndragelser.

Statoil kjører reklamekampanjer om at de støtter morgendagens helter. Dersom Statoil virkelig mener dette, bør de bidra til å bygge et åpent og demokratisk samfunn som morgendagens helter kan vokse opp i. Ikke motarbeide det, sier generalsekretær i PWYP Norge, Mona Thowsen. Det Amerikanske Petroleumsinstituttet (API) reiste i oktober 2012 "søksmål mot det amerikanske Finanstilsynet SEC" for å forsøke å stoppe lignende amerikansk lovgivning. Norske Statoil var opprinnelig med på forsøket.

Illustrasjonsfoto: Helse Nord RHF