Framtiden i våre hender - organisasjon tilknyttet PWYP Norge

Framtiden i våre hender jobber både gjennom sine mange aktive lokallag med miljøvern i hverdagen, samtidig som organisasjonen setter dagsorden gjennom politisk arbeid. Her holder FIVH foredrag om Oljefondets investeringer i kull og tjære. Foto: Sigurd Jo

Framtiden i våre hender jobber både gjennom sine mange aktive lokallag med miljøvern i hverdagen, samtidig som organisasjonen setter dagsorden gjennom politisk arbeid. Her holder Framtiden i våre hender foredrag om Oljefondets investeringer i kull og tjæresand for Stortingets finanskomite. Foto: Sigurd Jorde.

1.    Hva arbeider Framtiden i våre hender med? 

Framtiden i våre hender arbeider for rettferdig fordeling av jordens ressurser. Vi mener hensynet til natur og klima er viktigere enn vekst i forbruk og økonomi. Vi arbeider for at myndigheter og næringsliv legger til rette for at folk gjør grønne og etiske valg.

2.    Hvorfor valgte Framtiden i våre hender å tilslutte seg PWYP Norge? 

Framtiden i våre hender var med på å stifte PWYP Norge i 2006 fordi vi gjennom vårt eget arbeid med norsk næringsliv i Sør så et stort behov for mer åpenhet om hva norske selskaper gjør i utlandet. Norske selskaper liker å framstille seg som bedre og renere enn andre internasjonale selskaper. Først når deres kontrakter med kontroversielle partnere er åpne, kan vi vite om dette stemmer.

3.    Hva er merverdien med PWYP Norge for et samlet norsk sivilsamfunn?

Kontrakter, avtaler og åpenhet er vanskelige arbeidsområder som krever nitidig arbeid og solid kompetanse. Vi trenger PWYP Norge som er dedikert til dette viktige, men vanskelige arbeidet. Gjennom flere års grundig arbeid har PWYP Norge opparbeidet en kompetanse som gjør at organisasjonen klarer å både sette dagsorden og skape endring til det bedre.

Framtiden i våre hender har i mange år fulgt norske selskaper og investeringer i Sør. Her viser Ibu Dewa fram et dagbrudd fra en indonesisk kullprodusent hvor Oljefondet hadde investert. I løpet av 2013 solgte Oljefondet seg ut av selskapet på grunn av miljøproblemer med kullindustrien. Foto: Sigurd Jorde.