Full åpenhet om eiere

Marianne Marthinsen (Ap) har fått gjennomslag for forslaget hun fremmet sammen med KrF. Bildet er fra Stortingsdebatten fredag 5. juni. Foto: Christine Amdam

Fredag 5. juni ble et norsk offentlig register over utenlandske eiere enstemmig vedtatt i Stortinget. Vedtaket er i tråd med Publish What You Pay Norges åpenhetskrav.

Debatten om skjulte eiere har pågått i lang tid. Det er svært gledelig at Stortinget nå har vedtatt et register der åpenhet rundt utenlandske investorer bør være mest mulig lik den som nå skal etableres for norske aksjonærer. Allmenheten kan nå til enhver tid få informasjon om bakenforliggende eiere.

Forslaget som Stortinget nå enstemmig har gått inn for ble fremmet av Marianne Marthinsen (Ap) og Hans Olav Syversen (KrF) i februar.

– Å vite hvem eierne er, er viktig for å bekjempe hvitvasking, korrupsjon og flytting av skattemidler. Det er et viktig verktøy for myndighetene, men også den brede offentligheten, sa Marthinsen, til NRK. 

Kravene har gått gjennom

Marianne Marthinsen stilte i februar et skriftlig spørsmål til næringsminister Monica Mæland (H) der hun ber statsråden bekrefte at vi får et åpent aksjonærregister i Norge. Hun krever at både ultimat eier og børsnotert selskap skal være søkbart.

Det var etter at PWYP Norge sammen med en rekke andre organisasjoner og forskere krevde at det kommende aksjonærregisteret må bli mer åpent i et opprop til næringsminister Monica Mæland (H). Der kommer det blant annet frem at kriminelle tjener på skjult eierskap.  

Eierskap med i EITI-standarden

Skjult eierskap er en del av den nye EITI-standarden som trådte i kraft 1. januar 2015. Extractive Industries Transparency Initative (EITI) er en åpenhetsstandard som krever at selskaper rapporterer hvor mye de betaler til selskaper, og at myndigheter rapporterer hvor mye de mottar. Et åpent eierskapsregister er allerede globalisert internasjonalt i de 48 landene som er med i EITI, og alle landene skal dra i samme retning.