Global Financial Integrity støtter utvidet land-for-land rapportering

 

Global Financial Integrity (GFI) gir PWYP Norge sin fulle støtte i sitt høringsvar til høring om endringer i forskriften om land-for-land rapportering.

Global Financial Integrity (GFI) er en amerikansk tenketank som har gjort viktige estimater på verdens kapitalflukt og som rådgir ulike lands myndigheter på området. GFIs arbeid blir brukt som et referansepunkt i arbeidet for å hindre ulovlig kapitalflukt. Rundt en billion dollar i året, over 6.000 milliarder kroner, forsvinner hvert år illegalt fra utviklingslandene, i følge GFI.

GFI skriver i sitt høringssvar til Finansdepartementet at land-for-land rapportering (LLR) er ett av tiltakene som de sterkt anbefaler som en mekanisme som kan betydelig redusere ulovlig kapitalfult over tid. GFI påpeket også at OECDs arbeid med BEPS-sporet er en minstestandard, "et gulv" , ikke et "tak" for åpenheten som bør gjelde.

Les: "Finansdepartementet foreslår å beskytte skatteparadiser".

GFI avslutter sitt høringsvar ved å ikke bare gi sin fulle støtte, men også å fremme som sin egen posisjon, PWYP Norges høringsinnpill om endringer i forskrift om land-for-land-rapportering.

Les: GFIs høringsinnspill som støtter utvidet land-for-land-rapportering (ULLR).