Granavolden-plattformen: Hvordan sikre lik konkurranse gjennom rettferdig beskatning?

Hva bør Regjeringen gjøre for å sikre det norske skattegrunnlaget og norske arbeidsplasser?

Foto: Høyre/ Hans Kristian Thorbjørnsen (Flicker)

 

I Granavolden-platform som ble etablert i forbindelse utvidelsen av Regjeringen har Regjeringen tatt sikte på å:

-Sikre skattegrunnlaget ved å unngå uthuling.

-Forebygge overskuddsflytting for å sikre skattegrunnlaget og være en pådriver internasjonalt for langsiktige og prinsippbaserte fellesløsninger mot skatteomgåelse.

 

PWYP Norge har i den forbindelse sendt et brev til Finansdepartementet og medlemmene i Finanskomiteen om hvordan vi kan gjennomføre en tilnærmet full beskyttelse av de aller fleste formene for skattelekkasje og sikre lik konkurranse gjennom mer rettferdig beskatning.

Les brevet fra PWYP Norge her: