Høringsinnspill om advokaters taushetsplikt

image *PWYP Norge har skrevet et høringsinnspill i forbindelse med Finansdepartementets forslag til unntak fra advokaters taushetsplikt. Innspillet kan du lese her.* * "PWYP Norges høringsuttalelse":http://www.pwyp.no/sites/all/files/Hoeringsinnspill-PWYPNorge-advokaters-taushetsplikt.pdf * Les vedlegget til vår høringsuttalelse, rapporten "_Taushet er Gull_":http://www.publishwhatyoupay.no/nb/taushet-er-gull * "Les flere uttalelser på Regjerings sider":http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/horing---forslag-om-unntak-i-advokaters-/horingsuttalelser.html?id=711692 * "Filmer fra lansering av rapporten, _Taushet er Gull_":http://www.publishwhatyoupay.no/nb/film-fra-debattmotet-taushet-er-gull