Hopp til hovedinnhold

Hva Norge kan gjøre mot skatteflukt

Skatteflukt utarmer offentlige velferdsordninger


Problemet med kapitalflukt er ikke bare kapitalflukten i seg selv, men det faktum at mange i samfunnet tilsynelatende mener at man står maktesløse overfor problemet. Man bør jo ikke gjøre seg til uvenn med andre land. Som ordtaket går – hva trenger man fiender til når man har slike venner. Land som legger til rette for ran av andre land er en del av problemet og kan ikke betraktes som venner. Et ran er et ran uansett, og hadde dette vært en strafferettssak så hadde disse blitt dømt som medskyldig eller som tilrettelegger.

Vi trenger å få på plass de siste bitene i utvidet land-for-land-rapportering i Norge, vi trenger å få på plass et norsk offentlig eierskapsregister, men ikke minst vi trenger vi en omfattende internasjonal skattereform. Det er en økende rekke debattinnlegg fra både sivilsamfunn og andre samfunnsinteresser på dette området – sist fra Changemaker i artikkelen «Tør Norge ta kampen mot skatteflukt?» i Vårt Land 25. april 2019. Dette viser en voksende opinion når det gjelder disse spørsmålene. Opinionen er ikke bare voksende innenlands, også i andre land øker trykket for å faktisk gjennomføre endringer, ikke bare snakke om det.

Mens skatt var et tema som sjeldent ble tatt av sivilsamfunnet for 15 år siden, så har dette kommet mer og mer opp på agendaen etter hvert som ulike aktører blir innforstått med at nesten alle de ulike problemstillingene de arbeider med kan spores tilbake til ulikheter som oppstår som følge av en eller annen form for skatteflukt eller kapitalflukt. Korrupsjon leder til kapitalflukt. Skatteflukt er selskapers higen etter å redusere skattene til de samfunnene de har sine aktiviteter eller markeder i. Begge deler medfører redusert tillit, økende sosial uro og en spiral av økt konflikt.

Det er mulig å gjøre noe med det. Det er kommet mange forslag på bordet – PWYP Norge er en av organisasjonene med forslag til hva som kan gjøres. Finansdepartementet bør sette ned en komite for å vurdere alle forslagenes om er kommet både innenlands og utenlands for å vurdere disse opp mot hverandre, for å se hvilke som det er mest fordelaktig å gjennomføre både i Norge og i utlandet. For Norge haster dette særlig i forhold til flere bransjer som blir utfordret fra utlandet som følge av forskjeller i beskatning. Skatt bør ikke være et konkurranseelement - skatt er noe alle bør betale.