Hvilke land har deltatt i TRACE?

TRACE-programmet er utviklet for sivilsamfunnsaktører (organisasjoner, fagforeninger og media) fra naturressursrike land i Sør. Vi har hittil gjennomført tre runder av programmet. Landene som er med på en runde er satt sammen på bakgrunn av både geografiske og lingvistiske faktorer. Slik bidrar vi både til nettverksbygging på regionalt nivå og til kunnskapsdeling på felles språk. _>> Få mer informasjon om de ulike regionene og landene som er inkludert i programmet via lenkene i menyen til venstre eller på kartet nedenfor._