Hvilket parti har det mest forpliktende programmet på skatt og kapitalflukt?

 
Hva mener partiene om skatt og åpenhet? Hvilke partier har husket å ta med utvidet land-for-land-rapportering og egentlig eierskap i sine programutkast? Les mer om det til å foreslå bedre formuleringer til partienes programutkast.

Hva gjør norske politikere etter Panama?

Fjorårets avsløringer gjennom "Panamapapirene" ga ny vind i seilene i kampen mot skatteunndragelser og skatteparadiser.  Mange mennesker ble forbannet da de fikk lese og høre gjennom medier hvordan multinasjonale selskaper og rike enkeltindivider finner smutthull i ulike lands regelverk og utvikle finansielle og juridiske teknikker for å opptre anonymt i markedet og berike seg selv på fellesskapets bekostning. Vanlige arbeidstakere må betale skatt og opplyse om alle sine disposisjoner til myndighetene. Men hva med selskapene?

Har dette ført til økt politisk engasjement på disse sakene i de politiske partiene? Dette kan være viktig å vite for mange velgere i et valgår. To viktige tiltak kan bidra til større selskapsåepnhet. Hvilke partier har husket å ta med utvidet land-for-land-rapportering og egentlig eierskap i sine programutkast? 

Arnfinn Nygaard i RORG har analysert partienes programmer og funnet ut hva partiene mener om ulike saker i utviklingspolitikken. Vi har fått lov til å klippe og lime fra teksten Nygaard fant i partienes programutkast om skatt og åpenhet, og brukt mye av det han fant, samtidig som vi forteller deg på hvilke linjenummer i programutkastene formuleringene står, slik at du kan være med på å foreslå bedre formuleringer til partienes programutkast.

 

Dette mener partiene om skatt og åpenhet:

 • Rgjeringspartiene FrP og Høyre
 • KrF
  • Hva står nå i partiets programutkast?
  •  
  • Kildedokument: "Det handler om mennesker Program 2017-2021"
  •  
  • Kapittel: KrF skriver under kaptittel om "Det felles beste i verden" i seksjonen "Utvikling og 
menneskerettigheter for alle" på side "134 og linjenummer 43":
  •  
  • "Bruk av skatteparadiser en helt sentral del av den ulovlige kapitalflukten fra 
utviklingsland. Store multinasjonale selskaper benytter ofte skatteparadiser til å flytte 
overskudd dit for å slippe å betale skatt. Skatteparadiser danner også grobunn for 
økonomisk kriminalitet, og gjennom finansielt hemmelighold gjør skatteparadiser 
aktiviteter som skatteunndragelse, hvitvasking av penger, og korrupsjon enklere å 
gjennomføre". 
  •  
  • På side "134 og linjenummer 43", utdyper KrF slik: 
  • - At Norge skal jobbe for en internasjonal skatteavtale for å sikre at selskaper skatter til stedene der de har sin virksomhet og for å hindre skatteunndragelse via skatteparadiser.
  • - Innføre enhetlig skattlegging av multinasjonale selskaper.
  • - Opprette et offentlig åpent register over egentlig eierskap.
  • - At land-for-land-rapportering skal utvides til å omfatte alle bransjer og selskaper av alle størrelser, og at land med støttefunksjoner skal inkluderes
  •  
  • Hva har partiet sagt tidligere i denne saken?​​
  • Les PWYP Norges pressemelding: "Samlet Storting vil styrke land-for-land forskriften"
  • Les: "Krf og og Venstre kan sikre flertall for utvidet land-for-land rapportering 15. juni"
  • Les: "KrF utfordrer finansministeren på åpenhetsloven"
  • Les: "PWYP Norges pressemelding: "Ber om klart svar fra finansministeren"
  •  
  • Hvordan er det mulig å endre formuleringer i programutkast?
  • Endringsforslagene skal leveres elektronisk ved hjelp av Excel-skjemaet nedenfor. Hvert enkelt forslag skal utfylles fullstendig med forslagsstiller, sidenummer, linjenummer etc. 
  • Hva skjer med forslag som kommer inn etter fristen?
  • Forslag frist var 1. februar 2017, men du kan sende oss forslaget ditt til program@krf.no og kontakt Erlend Kjærnsrød på adressen ekj@krf.no
  • Når skal landsmøtet være?
  • Det var 21. –  22. januar 2017
 • Venstre
  • Hva står nå i partiets programutkast?
  • Kildedokument: "Venstres stortingsvalgprogram 2017 – 2021"
  •  
  • Kapittel: Venstre skriver i delen "Mer rettferdig i internasjonal handel" under kaptittel om "Globale utfordringer krever globale svar", på side "193 og linjenummer 1-6":
  •  
  • “Kapitalflukt og skatteparadiser hemmer en rettferdig internasjonal handel. Skatteparadisene bidrar til å undergrave etablering av effektive skattesystemer i fattige land, ved at inntekter som opptjenes av multinasjonale selskap kan overføres til beskatning i andre land. Venstre mener det er viktig å arbeide for internasjonale reguleringer for å hindre hemmelighold i skatteparadiser og fremme en mer rettferdig beskatning av internasjonale selskaper.”
  •  
  • De tidligere regjeringspartnere i Den rødgrønne regjeringen er alle klare på at det må satses mer på dette området.
  •  
  • Hva har partiet sagt tidligere i denne saken?​​
  • Les: "Krf og og Venstre kan sikre flertall for utvidet land-for-land rapportering 15. juni"
  • Les: "Land-for-land rapportering skal ut på høring i høst"
  • Les: "Fortsatt mulighet for flertall"
  •  
  • Hvordan er det mulig å endre formuleringer i programutkast?
  • Frist for endringsforslag til andreutkastet var 17. Februar
  • Hva skjer med forslag som kommer inn etter fristen?
  • Hvis du ønsker å sende et forslag kan du kontakt sekretariat på hei@venstre.no
  • Når skal landsmøtet være?
  • Det skal være fra 30. mars  til 2. april i Ålesund
 • Arbeiderpartiet
 • SV
 • Senterpartiet
  • Hva står nå i partiets programutkast?
  • Kildedokument: "Ta hele Norge i bruk! SP programutkast 2017 – 2021"
  •  
  • Kapittel: i kapittel om "Bistand og utviklingshjelp" på side 85 linjenummer 27 Senterpartiet vil:
  • "styrke arbeidet mot kapitalflukt og skatteparadis".
  •  
  • Hva har partiet sagt tidligere i denne saken?​​
  • Les "Sp, Ap og SV bak forslag om utvidet land-for-land rapportering"
  •  
  • Hvordan er det mulig å endre formuleringer i programutkast?
  • Forslaget sendes på høring i partiets fylkeslag, Senterungdommen, Senterkvinnene, Samepolitisk råd og landsmøtets delegater med høringsfrist 1. mars 2017.
  • Hva skjer med forslag som kommer inn etter fristen?
  • Man kan sende innspill til programkomiteen til epostadressen programkomiteen@sp.no
  • Når skal landsmøtet være?
  • Senterpartiets Landsmøtet skal være 24.-26. mars 2017 – Lerkendal, Trondheim
 • MDG
  • Hva står nå i partiets programutkast?
  • Kildedokument: "Miljøpartiet De Grønnes programutkast 2017 – 2021"
  •  
  • Kapittel: MDG skriver under kaptittel om "Skatter og Avgifter" på side 26 linjenummer 905, De Grønne vil: "Jobbe aktivt mot bruk av skatteparadiser, og for å tette smutthull som gjør at multinasjona- le selskaper må betale mer skatt til Norge.
"
  •  
  • I kapittel "Oljemilliarder til Globalt Grønt Skifte" på side 27 linjenummer 965, De Grønne vil: "Trekke SPU ut av selskaper som er registrert i skatteparadiser."
  •  
  • I kapittel "Internasjonal Økonomi og Handel" på side 28 linjenummer 991-994, De Grønne vil: "Styrke det internasjonale samarbeidet mot skatteparadiser og økonomisk hemmelighold og arbeide for en internasjonal konvensjon om økonomisk åpenhet på tvers av landegrenser. Styrke skattemyndighetenes muligheter til å forfølge finanskriminalitet på tvers av landegrensene". 
  •  
  • I kapittel "Europapolitikk" på side 79 linjenummer 2898, De Grønne sier: "Et tett og forpliktende europeisk samarbeid er avgjørende for å løse store utfordringer som
 
kamp mot skatteparadiser."
  •  
  • Hva har partiet sagt tidligere i denne saken?​​
  • Les: "Hvorfor Norge bør prioritere utvidet land-for-land rapportering"
  • Les: "MDG trapper opp Skattejakten"
  •  
  • Hvordan er det mulig å endre formuleringer i programutkast?
  • Fristen for å fremme endringsforslag er 1 mars. For å sende inn et endringsforslag må du bruke dette skjemaet
  • Hva skjer med forslag som kommer inn etter fristen?
  • Fristen for å sende inn endringsforslag er satt til 1. mars kl 23.59. Ved spørsmål kontakt programsekretær Ingunn Emdal på ingunn.emdal@mdg.no
  • Når skal landsmøtet være?
  • MDGs landsmøtet skal være 19.-21. mai

PWYP Norge mener at alle partiene må ta med utvidet land-for-land-rapportering og egentlig eierskap i sine programutkast. Les mer om hvor enkelt partiene kan opppheve beskyttelsen av skatteparadiser, som Finansdepartementet gjør per i dag