Hvordan påvirker Irland økonomier i utviklingsland?

Irland ønsker nå innspill på hvilken effekt Irlands skattesystem har på økonomier i utviklingsland.

Finansdepartementet i Irland har også lagt ut arbeidet med en ”spillover” analyse på anbud. Der ønsker de å gå i dybden på ulike sider av Irlands skattesystem. De ønsker både positive og negative innspill.

I tillegg ønsker departementet å engasjere konsulentstøtte for å finne ut hvilke tilnærminger som kan bli brukt for å vurdere hvilke effekter landets skattesystem har på utviklingsland. Konsulentene skal også bistå i å forberede en metodologi for undersøkelsen.

Det er ikke noe format eller spesifikke spørsmål som skal besvares, men fristen for innsendelser er 20. juni og responser kan sendes hit.

PWYP Norge har tidligere kommet med "Innspill til OECD om skattepolitikk".

Les også: "PWYP Norges kommentarer til IMFs konsultasjon om økonomisk ”spillover” i internasjonal skattlegging."