IKEA dømt for skatteunndragelse

IKEA ble dømt på alle punkter i Oslo Tingrett. Foto: Garard Stolk/flickr.com

Onsdag ble IKEA dømt på alle punkter i saken mot Skatt Øst i Oslo Tingrett. Selskapet må ut med 123 millioner i skattesmell og betale for saksomkostningene.

Dette er en viktig avklaring for skatteetaten, spesielt med tanke på Scheel-utvalgets rapport som legges frem på tirsdag, skriver Dagens Næringsliv.

– Denne avklaringen er en typisk problemstilling som er i kjernen av de temaene innen selskapsstruktur og skatt som både vi og det internasjonale samfunnet er opptatt av, sier kommunikasjonsdirektør i Skattedirektoratet, Mariken Holter til DN.

Aktuelt seminar

På fredag arrangerte Publish What You Pay Norge et seminar på Litteraturhuset om skatteunngåelsesindustrien. Der var nasjonal og internasjonal skattlegging i fokus. Grace Perez-Navarro fra OECDs skatteadministrasjon fortalte om deres plan for å motvirke multinasjonale selskapers uthuling av skattefundamentet og flytting av profitt. Hans Christian Holte fortalte om hva som blir gjort her hjemme.

Les: ”– Skatt er nøkkelen til utvikling” 

Omorganisering

Etter at Holte tok over som skattedirektør for et år siden har han brukt store ressurser på å følge opp multinasjonale selskapers virksomhet i Norge. Skatteetaten har funnet 14 milliarder kroner som ikke var skattlagt i perioden 2012-2013.

Blant disse 249 sakene var funnene hos IKEA. Den norske delen av Ikea-konsernet skulle omorganiseres i 2007, og de norske varehusene ble dermed skilt ut i et eget selskapet. De ble deretter kjøpt tilbake fra det nederlandske morselskapet, finansiert med et lån fra et annet IKEA-selskap i utlandet.

– Vi mener at IKEA Norge betaler skatt i henhold til gjeldende lover og forskrifter, sier Jan Christian Thommessen, kommunikasjonsdirektør i IKEA Norge til DN.

De skal nå sette seg inn i rettens begrunnelse og vurdere ulike muligheter videre i denne saken.

Les om hvordan store multinasjonale selskaper strukturerer selskapene sine i vår rapport ”Piping Profits”. Da rapporten kom ut hadde ti av de største selskapene i verden over 6000 underselskaper.