Ikke enighet om globalt skatteorgan

Under konferansen om finansiering for utvikling i Addis Abeba i juli ble det forhandlet om å opprette et globalt skatteorgan. Det ble til slutt i stedet enighet om å styrke FNs allerede eksisterende skattekomité.

Det har vært spesielt utviklingslandene som har stått i spissen for å oppgradere FNs skattekomité til et mellomstatlig skatteorgan. Mange fattige land taper enorme summer på skatteunndragelser og ulovlig kapitalflukt hvert eneste år.

Organisasjonen Forum for miljø og utvikling har støttet dette forslaget, og seniorrådgiver Borghild Tønnessen-Krokan var en del av den norske delegasjonen i Addis Abebda som ble ledet av utenriksminister Børge Brende.

– Landene bør opprette et mellomstatlig skatteorgan for å bekjempe skatteunndragelser og ulovlig kapitalflukt på en mer samstemt og effektiv måte, sa Tønnessen-Krokan til Aftenposten under konferansen som foregikk 13. -16. juli i Etiopias hovedstad.

Styrking av skattekomiteen

I stedet for å opprette et globalt skatteorgan ble det enighet om å styrke FNs skattekomité. Skatt er høyt på agendaen i FN, og det faktum at utviklingsland taper svimlende summer som følge av skatteunndragelser og ulovlig kapitalflukt blir tatt på alvor.

Det ble til slutt enighet om å styrke komitéen ved å gi den økte ressurser og utvide fra ett til to møter i året. Komitéens medlemmer skal bestå av skatteeksperter fra ulike geografiske områder, som representerer ulike skattesystemer. De skal utnevnes av FNs generalsekretær, etter konsultasjoner med medlemsstater, skriver ForUM.

– Dessverre ble det ikke enighet om et globalt skatteorgan. Dette kunne bidratt til at tiltak mot skatteunndragelser og ulovlig kapitalflukt som rammer u-land hardest kunne blitt håndtert på en mer effektiv og samstemt måte. Nå kan ikke u-land bestemme på lik linje med i-land, de blir kun konsultert om viktige spørsmål som gjelder dem, sier Tønnessen-Krokan i ForUM. 

USA sterk motstander

Blant de sterkeste motstanderne til forslaget var USA. Ifølge Kjetil Abildsnes, seniorrådgiver i Kirkens Nødhjelp, som fulgte konferansen i Addis Abeba, var et nytt skatteorgan i FN-regi et av de heteste stridsspørsmålene.

– Noen toneangivende land i G77 jobber hardt for dette, mens USA, blant annet, er klare motstandere, sa Abildsnes til Aftenposten.

Addis Tax Initiative

Norge og en rekke andre land ga sin støtte til Addis Tax Initiative som skal ha leder i OECDs utviklingskomité, Erik Solheim, som vert. Dette er blir sett på som et av de konkrete forslagene fra utenriksdepartementet som fikk gjennomslag under konferansen.

Skatteinitiativet vil doble bidragene til skatterelatert utviklingssamarbeid innen 2020. Alle landene forplikter seg til å trappe opp innsatsen på området.

Les mer om Addis Tax Initiative her.