Industri Energi med ny støtte til PWYP Norge

Leif Sande, leder av Industri Energi og Mona Thowsen, generalsekretær i PWYP Norge skriver under den nye samarbeidsavtalen. Foto: Christine Meling

Publish What You Pay Norge har signert en ny fireårig samarbeidsavtale med Industri Energi. – Det er viktig for oss både økonomisk og faglig med støtte fra forbundet, sier Mona Thowsen, generalsekretær i PWYP Norge.

Industri Energi er en av PWYP Norges viktigste støttespillere. Forbundet har bidratt økonomisk og faglig siden oppstarten i 2006. Den nye samarbeidsavtalen gjelder for perioden 2015 til 2018.

”PWYP Norge arbeider for åpenhet i betalinger, mottak og forvaltning av inntekter fra utvinningsindustrien, deriblant petroleumsindustrien. Midlene fra Industri Energi skal brukes til dette arbeidet: analyse, overvåking og politisk påvirkning, nettverksbygging, koordinering, kapasitetsbygging og informasjon”, heter det i avtalen.

Forutsigbart

– Kjernestøtten fra Industri Energi har vært det desidert viktigste bidraget for oss. Både i størrelse og fordi en fireårig avtale gir oss forutsigbarhet. I tillegg er Industri Energi en faglig viktig samarbeidspartner, sier Mona Thowsen.

PWYP Norge ser i sitt arbeid for åpenhet at omstruktureringer av selskaper intensiveres for å unngå forpliktelser i hjemlandet. Det gjelder både skattemessige forpliktelser og andre forpliktelser som fort får konsekvenser for arbeidstakere i selskapene. Dette skjer mye raskere enn myndighetene har trodd. Myndigheter har ikke forstått rekkevidden av skadevirkningene, både for samfunnet og for arbeidslivet. 

Viktig med fagforbundssamarbeid

Dersom selskapene som innretter seg slik at de skader samfunnet skal få lov til å vinne fram i en global konkurranse om profitt, da er det en nedadgående spiral som fort går ut over arbeidernes sikkerhet, og sosiale og økonomiske rettigheter. Derfor er det ekstremt viktig for oss at vi gjennom arbeidet vårt får mulighet til å samarbeide med fagforeningsrepresentanter både i Sør og i Nord.

PWYP Norge ønsker å komme i kontakt med lokallag, klubber eller ungdomsorganisasjoner som er interessert i dette temaet. Vi vil veldig gjerne  fortelle om problemstillingene med hemmelighold i utvinningsindustrien og hvilke konsekvenser det får. Både for selskaper, og de som arbeider i selskaper. Vi ønsker å vise omfanget av lekkasjene fra skattegrunnlaget, hva som er svakheter i reguleringer og hvilke tiltak som kan hindre hvilke lekkasjer.