Ingen endringer i aksjonærregisteret

Hans Olav Syversen fra Krf i Stortingets finanskomité har avvist regjeringens forslag om å lukke aksjonærregisteret.

Finanskomiteen har stanset regjeringens forslag om å endre offentlighetsloven. Det betyr at innsynet i aksjonærregisteret forblir som i dag. En klok og viktig beslutning, mener PWYP Norge.

Forslaget om å stenge aksjonærregisteret for offentlig innsyn er nå til behandling i finanskomiteen og vil bli avgjort når Stortinget behandler revidert statsbudsjett 20. juni, skriver Klassekampen. 

- Finanskomiteen har i dag avvist innstramminger i offentlighetsloven. Dermed vil innsynet i aksjonærregisteret være som i dag. Regjeringen blir også bedt om å opprette et nytt register i løpet av 2015, sier leder av finanskomiteen Hans Olav Syversen (Krf) til Kommunal Rapport.

Viktig med åpent aksjonærregister

Publish What You Pay Norge mener det er viktig at Finanskomiteen og Stortinget verner om viktige verdier for offentligheten og offentlighetsprinsippet. Det er viktig at journalister kan ha verktøyene de trenger for bidra til å avsløre korrupsjon og skatteunndragelser.

Regjeringens opprinnelige forslag var å belegge alle opplysningene i registeret med taushetsplikt. Det fikk massiv kritikk i høringsrunden. I stedet foreslo regjeringen en unntaksparagraf i offentlighetsloven, men heller ikke dette tiltaket slo gjennom i Stortinget.

Riktig beslutning

Norsk Presseforbund og Norsk redaktørforening roser Finanskomiteens avgjørelse. De har tidligere sendt et brev til komiteen hvor de gikk sterkt i mot en foreslått lovendring som vil stenge tilgangen til det eksisterende registere. 

Les også: ”Forslag om å lukke aksjonærregister i utakt med resten av verda” 

Generalsekretær i Norsk Presseforbund er fornøyd med beslutningen.

- Ja, dette er virkelig bra. En avgjørelse til det beste for offentligheten, sier Kjersti Løken Stavrum til Kommunal Rapport.